Politikerne fikk frukt av sekretæriatslederen

Skolenes fruktordning har vært tema i årets budsjettrunder. I den forbindelse kom sekreteriatsleder Broch med en practikal joke og satte fram et fat med litt frukt i en pause under kommestyrets møte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fruktordning

Foto: Tor-Inge Rake

Ordfører Terje Jørgensen Jr. og resten av kommunestyret tok spøken med godt humør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**