Nytt utkast til stortingsvalgprogram

Det nye programforslaget ble nylig lagt fram. Norge trenger en ny kurs mot en grønn kunnskapsøkonomi og et bedre velferdssamfunn. Vi må ta steget over i lavutslippssamfunnet, gjennomføre en storsatsing på skole, forskning og småbedrifter, og reformere velferdssamfunnet gjennom sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til dem som trenger de mest, sier Venstres nestleder Ola Elevestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Utkastet til nytt stortingsvalgprogrm ble nylig ferdigbehandlet av programkomiteen. Endelig stortingsvalgprogram 2009-2013 skal vedtas på Venstres landsmøte i april 2009.

Les hele programmet her (pdf)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**