En politisk fallitt

Som tilsvar til SV sitt leserinlegg tirsdag 16.12.08 har ordføreren skrevet dette:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I stedet for å lage forslag til budsjettendringer, skriver SVs to folkevalgte innlegg i Grimstad Adressetidende om hva de ville ha prioritert hvis de hadde laget et budsjettalternativ. Det blir naturligvis totalt uforpliktende, og framgangsmåten er så oppsiktsvekkende at den kaller på noen kommentarer.

Ord om hva vi folkevalgte ideelt ville satset på, er slett ikke mangelvare i politikken. Derfor blir også den årlige runden med budsjettarbeid så krevende: Her må vi, innenfor noen gitte økonomiske rammer, vise hva vi faktisk vil satse på ved at vi setter av penger til det. Jo flere positive satsinger som legges inn, jo større blir den smertefulle regningen som må gjøres opp i form upopulære tiltak for å få budsjettet til å gå opp. I virkeligheten er det dette som er partienes politikk, selv om det står noe annet i partiprogrammene.

Men SV forsøker å melde seg ut og vil ikke ta ansvar. I motsetning til Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og de fire samarbeidspartiene KrF, Venstre, Høyre og Senterpartiet som har tatt sitt ansvar som folkevalgte, lagt fram sine alternativ og dermed også anvist med konkrete tall hvordan regningen skal dekkes inn.

SV forsøker å komme seg unna med ord. Ett eksempel: De sier at de vil styrke bemanningen på servicesenteret. Et fint tiltak, men hva skal det gå på beskostning av? SVs standardfraser om økt eiendomsskatt og utsetting av Omre (de to eneste inndekningstiltakene artikkelen nevner) er langt fra nok til å finansiere den lange lista med gode ønsker som SV ellers sier de ville ha prioritert.

I kommunestyret i kveld slipper imidlertid ikke SV unna. Da må de to representantene, som alle de andre folkevalgte, stemme på et budsjettalternativ. Det er de forpliktet til etter kommuneloven. Har de ikke et eget budsjettforslag, må de stemme på rådmannens framlegg eller et av de andre partienes. Da blir det dette som er SVs reelt eksisterende politikk ved utgangen av 2008.

De to SV-representantene skriver ellers at de ikke har sett noe til det økte samarbeidet mellom partiene som Venstre lovet før valget. Merkelig, for Inger Sofie Jahr sa selv i et møte forleden at budsjettarbeidet har blitt mye bedre nå, sammenlignet med tidligere perioder.

Nytt i denne perioden er blant annet:
– Alle partier, inkludert SV, har fått plass i plan- og økonomiutvalget
– Det er i perioden mars-oktober gjennomført tre åpne, forberedende budsjettmøter i kommunestyret for at alle skal ha det beste grunnlaget for å delta aktivt i budsjettarbeidet.
– Etter at rådmannens forslag ble lagt fram, er det avholdt tre fellesmøter mellom gruppelederne for å drøfte budsjettutfordringene.
– Tidligere var svar på spørsmål som et parti stilte administrasjonen om budsjettet bare tilgjengelig for dette partiet. Nå er svarene offentlige og går til alle partier, slik at alle skal ha det samme grunnlaget for å lage sitt budsjettalternativ.

Men til slutt må kommunen ha et budsjett der utgifts- og inntektsside henger sammen. Samtalene mellom partiene viste at det ikke er mulig å få til et ansvarlig opplegg som alle stiller seg bak. Derfor har samarbeidspartiene laget et helhetlig og ansvarlig opplegg som både sikrer gode tjenester i dag og de nødvendige investeringene for framtida. For å få til dette, har vi også foreslått kutt som beklageligvis vil være smertefulle. Men det er nødvendig i den økonomiske situasjonen Grimstad kommune er i. Så håper jeg at vi har klart å fordele smerten noenlunde jevnt, slik at situasjonen ikke blir uoverkommelig for noen.

SVs drøm, som åpenbart er å kunne stemme over budsjettet post for post, er uansvarlig. Det ville ganske sikkert ført til massiv oppslutning om mange populære tiltak, men også manglende flertall for inndekningen. Det tåler ikke Grimstad kommune i den situasjonen vi er i.

Hans Antonsen (V), ordfører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**