Etter Venstreinitiativ: Nytt klistremerke for å stoppe reklame i postkassa di

(Frå Agderposten i dag): I disse dager mottar alle 17.000 husstander i Arendal et merke de kan klistre på postkassa for å si nei til reklame. Ellen Velde har bestemt seg for å si stopp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


FN-MERKE: Klistremerket er i kledelig FN-blått utstyrt med FN-byen Arendals logo – på engelsk!

– Både jeg og min mann Kjartan har syntes det har vært en del morsom reklame. Og det har vært fint som tips når man skulle kjøpe gaver og slikt. Men nå har denne postkassereklamen tatt fullstendig overhånd, sier pensjonist Ellen Velde. Hun bor på Songe Terrasse og er nabo til daglig leder Anita Aanonsen Jernquist i Agder Renovasjon. Etter henvendelse fra Arendal kommune, distribueres i disse dager blå klistremerker til samtlige 17.000 husstander i Arendal – for å gjøre det enda lettere for dem å si nei takk til uadressert reklame i postkassa.

Nå sier de nei tak
k

Etter en kort rådslagning med mannen Kjartan, har Ellen konklusjonen klar: – Vi har bestemt oss for å bruke merket. Vi er mye bortreist, og da tar det ikke lang tid før postkassa blir overfylt, påpeker Ellen Velde.

Utsendelsen av reklamelappene i posten har en klar forhistorie. Det hele startet med at Venstres bystyrerepresentanter Dega Abdi Aman og Jan Kløvstad tidligere i år kom med en oppfordring om å speilvende dagens reservasjonsordning mot postkassereklame: En ordning der en i stedet må sette «Ja»-lapp på postkasse dersom en ønsker reklamen oppi.

Ordfører Torill Rolstad Larsen (Ap) tok raskt ballen videre, og kvitterte med at Arendal skulle få laget slike ja-lapper og sendt ut til husstandene.

Avslag fra departementet

Men i september kom det negativt svar fra departementet, med konklusjonen at man vil ikke endre loven. Etter avveining av de ulike «kryssende hensyn» vil man videreføre dagens reservasjonsordning i en revidert markedsføringslov.

I driftsstyret i slutten av november etterlyste Anne Solsvik og Jan Kløvstad fra Venstre hvordan det gikk med denne saken. Rådmann Harald Danielsen kunne da svare at man har reagert raskt etter departementets avslag, og bestilt Neitakk-klistremerker for utsendelse til alle i kommunen.

Nå har et samarbeid med Agder Renovasjon, ført til at de distribuerer lappen sammen med kalenderen som opplyser om tømmetider i de ulike delene av kommunen.

– Vi synes dette er et kjempeflott og kjempeviktig tiltak, sier Anita Jernquist. Agder Renovasjon har ikke utskilte tall for reklamen, men totalt mottar anlegget i Heftingsdalen hele 5.000 tonn papp og papir fra de 27.000 private husstandene i Arendal, Froland og Grimstad.

– Selv om alt dette går til gjenvinning, er det likevel en stor belastning for miljøet, fremholder Anita Jernquist og peker på all energien som går med både til produksjon og ikke minst distribusjon av så vel reklamen frem til postkassene som avfallet som går i retur.

– Med tanke på miljøet blir det derfor stadig viktigere å bidra til å forhindre at avfall oppstår, påpeker hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**