Klimastatus i fylkeskommunen

I fylkestingsmøte 16. desember framla rådmannen en status for klima- og energiarbeidet i fylkeskommunen. Både Venstres Aina Dahl og Kåre Pettersen hadde kommentarer fra talerstolen, til rapporten som ble framlagt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Aina Dahl

Aina Dahl

Aina Dahl takket fylkesrådmannen for en oversiktlig statusrapport som hun mente viste at fylkeskommunen er kommet i gang med et helt nødvendig klima- og energiarbeid. Samtidig er det viktig å understreke at fylkestinget har meget store ambisjoner på dette området, sa Aina videre.

Fra Venstres side skulle vi gjerne sett en raskere framdrift i fylkeskommunens arbeid, fortsatte Aina Dahl i sitt innlegg. Vi har ingen tid å miste og må sørge for at alle samfunnsaktører tar ansvar for de klimakutt som Norge må gjennomføre. Derfor ser Venstre fram til planen for utfasing av olje-og gasskjeler. Dette er et tiltak vi må finne plass til i neste økonomiplan.

Venstre profilerer seg på buss i Tønsberg

Venstre ser oppfølgingen av klima- og energitiltak som en av de aller viktigste sakene for fylkestinget i denne perioden. Det er positivt at både Verdiskaping Vestfold og Vestfold Energiforum skal følge opp høstens klimakonferanse.

Aina Dahl kom i sitt innlegg også inn på fylkestingets tidligere vedtak om at Vestviken Kollektivtrafikk AS stiller krav om innblanding av biodiesel, men satt fokuset på at dette måtte baseres på et bærekraftig alternativ.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen tok tak i tråden knyttet til biodrivstoff og kom inn på den avtalen Venstre hadde arbeidet fram sammen med H og KrF. Regjeringen hadde tilsluttet seg dette 3. desember i år. Avtalen gir oljebransjen en tidsfrist slik at de medio 2010 får et påbud om omsetning av en mengde biodrivstoff som tilsvarer fem prosent av omsetningen.

Det vil også bli utarbeidet et system med bærekraftskriterier for biodrivstoff for at folk skal være trygge på at drivstoffet de kjøper er produsert på en miljøriktig måte og at det ikke går på bekostning av matvarer.

Venstre ser også med forventning fram til fylkesrådmannens varslede sak om klimastrategi og håper fylkesrådmannen i den saken også vil sette fokuset på biltrafikken. Vi må synliggjøre den belastningen som biltrafikken er for klimaet, og vi må fokusere på tiltak som kan gi en faktisk reduksjon i bilbruken.

Som fylkesordførereren sa i sin budsjettale som et apropos til “museumssporene” som Vestfoldbanen ruller på; – vi jager folk fra togene og inn i bilene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**