Vil ha petroleumsvern av Møresokkelen

Steffen Falkevik engasjerer seg i vernedebatten og uttaler at det biologiske mangfoldet på mørekysten må være en førsteprioritet når slike saker skal opp til debatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vil ha petroleumsvern av Møresokkelen

I forslag til nytt stortingsvalgprogram for Venstre er Møresokkelen og havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, foreslått til områder som legges under petroleumsvern.
-Venstre ser på petroleumsvirksomhet i disse områdene som meget problematisk og i strid med fiskerivirksomheten, som har vært tilstede lenge før Norge ble et petroleumsland. Vi har nå begynt å få en tradisjon for at landområder legges under vern som nasjonalpark på grunn av landskap og/eller dyrelivet. Venstre ønsker en naturlig utvidelse av denne ordningen slik at den også gjelder for hav- og kystområder sier Steffen Falkevik.

Møresokkelen er hjemsted for et av verdens største gytefelt for sild, hele 10 millioner tonn sild legger eggene sine på havbunnen her hver eneste vår. Like utenfor kysten vår finner vi de største forekomstene av kaldtvannskorallrev vi kjenner til, og har den største kjente tettheten av slike rev på verdensbasis. Venstre står for en føre var politikk, og er ikke på noen måte villig til å gamble med fortidens, nåtidens og fremtidens matfat.
-Det biologiske mangfoldet på mørekysten må være en førsteprioritet når slike saker skal opp til debatt sier Falkevik

Likevel er det ikke lenge siden regjeringen var fristet til å dele ut konsesjoner for oljeleting på Møresokkelen. Dette til tross for at rapporter fra fiskere viser at fiskefangsten synker betraktlig når seismikkfartøyene er i nærheten, og det er ikke lenge siden det var spekulasjoner i at seismikk hadde ført til fiskedød. I en kronikk fra Havforskningsinstituttet(Sunnmørsposten 9.12) påpekes det også at risiokoanalysene er svært mangelfull, og sannsynligvis er det en mye større risiko enn anslått til nå. Det anslås at så lite som 0.01% av fiskeyngelen overlever, med fare for utblåsning eller lekasje vil denne brøkdelen av overlevende yngel være svært sårbar ovenfor utslipp.

-Til sist tenker Venstre også på fuglefjellet Runde som blir nærmeste nabo til et mulig petroleumsfelt. Venstre mener verden har sett nok naturkatastrofer, og tror at den korte avstanden mellom et mulig petroleumsfelt og Runde gir for kort responstid til at det på noen måte kan sies forsvarlig å bedrive petroleumsvirksomhet her, avslutter Falkevik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**