Koalisjonen sikrer fortau fra Hope skole til Karolina i 2009

Det er viktig for beboerne at koalisjonen i desember sikret nødvendig flertall i bystyret for etablering av fortau på strekningen Karolina til Hope oppvekstsenter i 2009, og det på tross av at veien har status som fylkesveg sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen. Erik Johs. Vintermyr fremmet ideen som raskt støtte fikk innad i koalisjonen, som også under budsjettdebatten i desember 2007 satte av 1 million kroner til ferdigstillelse av fortau innen 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skole og oppvekst - plakat 2007

Foto: Jan Einar Henriksen

Ved første presentasjon av budsjettutkast for 2009 hadde imidlertid rådmannen ikke satt av midler til fortau, noe som ble påpekt under budsjettkonferansen på Lyngørporten. Rådmannen fant imidlertid heller ikke etter dette grunn til å ta med prosjektet i sitt endelige budsjett fremlegg.

Dermed måtte koalisjonen igjen sikre at det ble avsatt midler til etablering av fortau fra Hope oppvekstsenter til Karolina med krav om ferdigstilling i 2009.

Representantene fra Rødt og Arbeiderpartiet stemte mot forslaget.

Bli medlem
Bli medlem i Risør Venstre og delta i den politiske prosessen du også

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**