Politisk maktarroganse fra Sandefjord Høyre

Høyres Tor Steinar Mathiassen har et innlegg i Sandefjords Blad 12. desember, hvor han svarer på et innlegg om byutvikling fra Venstres Dag Bjørvik. Bjørviks innlegg må ha truffet ømme tær, når Mathiassen benytter det til å betvile Venstres respekt for demokratiske spilleregler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I Bjørviks innlegg var det tre politiske budskap. For det første at Kilen-utbyggingen burde ha vært håndtert annerledes, og for det annet at etableringen av et kjøpesenter midt i byen er uheldig. Hensikten med dette var et ønske om å lære av tidligere feil. Det er umulig å se at slike ytringer innebærer brudd på demokratiske spilleregler.

Det tredje budskapet var fremtidsrettet og omhandlet Venstres ønske om å beholde Sandefjord sentrum som et levende handels- og kultursentrum. Dette ble sett i forbindelse med at formannskapet har hatt en sak om bruken av kommunens næringsarealer til høring. Det er meget oppsiktsvekkende at Mathiassen mener det er brudd på demokratiske spilleregler at et politisk parti kommer med politiske ytringer i forbindelse med en offentlig høring. Vår tolkning er at dette må være enda et utslag av politisk maktarroganse fra Sandefjord Høyre, hvor man på ulike måter ønsker å kneble den politiske debatten. Eller kan det være helt andre hensyn som ligger bak dette underlige utspillet?

Marianne Reistveit
Leder
Sandefjord Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**