Uryddig busjettbehandling i Kristiansand

Det manglet en stemme på at fellesforslaget fra H, AP og Venstre fikk flertall.
I Astrid Bekkenes sitt fravær debuterte Eirik Skoge Vagle på bystyrets talerstol, og han fikk flertall for å utfordre oppvekststryret til å samarbeide med skolene om en gå/sykle-til-skolen aksjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Eirik Vagle Skoge

Foto: Ukjent

Venstre takket ja til samarbeid om budsjett med AP og H. Bakgrunnen var at Krf brøt forhandlingene med H og AP. Krf kom med så steile krav at det ble umulig å få til løsninger.
Rett etter bruddet, ringte Jørgen Kristiansen og spurte om Venstre ville være med for å danne flertallskoalisjon sammen med Krf, Frp, DEM og Pensjonistpartiet. Til det svarte vi nei på direkten med den begrunnelse at Frp og DEM har så mange avvikende politiske synspunkter at et slikt samarbeid neppe ville fungere godt. Rett etter tok H og AP kontakt. Venstres Styreleder Solveig Nilsen og bystyrerepresentant Astrid Bekkenes var enige i at Venstre takket ja til invitasjonen.
I løpet av et døgn ble det laget en felles budsjettpakke. I denne pakken er der med en rekke saker som Venstres opprinnelige budsjettforslag hadde med, f. eks økte driftsmidler til skolen, miljøarbeider biblioteket, fritidsleder i Suldalen, 60 elevplasser i kulturskolen, kulturnatta, fysisk aktivitet i skolen, utstyr til turnhallen, midler til utbytting av oljekjeler i offentlige bygg (CO2-verstinger).
SV gav subsidiær støtte til V, H og AP, men det manglet altså en stemme på at vårt opplegg ble vedtatt i bystyret. Krf klarte utrolig nok å samle alle bystyrets øvrige partier bak seg og sikret flertall. Det kommer neppe til å skje neste år.
Venstre kritiserte Krf-pakka sterkt under bystyrebehandlingen: Krf-grupperingen har lagt inn driftsmidler til en mengde ulike gode formål – i bare to år. Og så er det bom slutt. På den måten klarer en saldere budsjettet, slik kommuneloven krever. Det er etter Venstres mening en utidig måte å drive politikk på. Det er nødvendig å gi forutsigbarhet når en skal styre byen, ikke minst av hensyn til våre ansatte og for å kunne planlegge aktivitet på lengre sikt.
H, AP og V fremmet også mange felles verbalforslag. Bl.a ble Venstres ønske om at det skal lages en plan for hvordan alle kommunens resultatenheter skal miljøsertifiseres innen år 2011 vedtatt i bystyret.
Eirik Skoge Vagle møtte i Astrids fravær. Han var på talestolen for første gang og fremmet sak om hvordan skolene og oppvekststyret kunne samarbeide om gå/sykle til skolen aksjoner. Det ble også vedtatt. Det er gøy at Eirik er med!

Dag Vige
Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**