Nå starter arbeidet med 2010 budsjettet

Vi skriver 2. januar 2009 og Risør Venstre flytter fokus over mot 2010 budsjettet, som blir den neste store politiske utfordring med tanke på dagens turbulente økonomiske situasjon. Med erfaringstall fra regnskap og aktivitet i 2008 vil vi i løpet av 2009 legge opp vår strategi for Risør kommunes drift i 2010. I løpet av 2009 vil Risør Venstre invitere til budsjettdugnad hvor alle kan komme med innspill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Påskeidyll i Urheia

Påskeidyll i Urheia
Foto: Jan Einar Henriksen

Si din mening
Det sies ofte “Den vet best hvor skoen trykker, som har den på” og derfor inviterer vi alle til å komme med erfaringer og synspunkter på den kommunale drift i 2008. Hva fungerte godt og hvorfor mener du at det fungerte godt?

Risør Venstre ønsker å fokusere på suksessfaktorene, og lære av de gode grep vi gjorde for å få det til å bli en suksess for derigjennom å kunne overføre dette til områder hvor vi har utfordringer.

Ta utfordringen og kom med dine tilbakemeldinger til Risør Venstre og bli gjerne også medlem for vi trenger ulik kompetanse for å få vårt politiske team til å kunne gjøre en best mulig jobb for Risør og våre velgere.

Budsjettforslaget for 2009 kan du lese på vår hjemmeside – se under meny til venstre.

Bli medlem
Bli medlem i Risør Venstre og delta i den politiske prosessen du også!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**