Frykter utsettelse av bybanen

— Dette er en alvorlig situasjon. Ryfast og omleggingen av Europaveg 39 gjennom Stavanger vil utløse ytterligere vekst i biltrafikken. Bybanen er det eneste tiltaket som kan flytte store trafikkmengder over fra bil til kollektiv, sier Helge Solum Larsen til Stavanger Aftenblad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen

Uttalelsen kommer som en kommentar til at bybaneutredningen først blir klar etter at regjeringen har lagt fram Nasjonal Transportplan. Det kan føre til at bybanen ikke kommer med blant de prioriterte prosjektene før etter 2013. Dette vil være svært alvorlig med tanke på miljø og trafikkutvikling i Stavanger og på Nord Jæren.

— Kjøres veiprosjektene fram uten at vi får tatt et stort grep på kollektivsiden, har vi tapt, sier Helge Solum Larsen videre til Stavanger Aftenblad.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**