Leserinnlegg Drammens Tidende 16.11.08: Ny skole i Hurum — bra for hele Buskerud

Etablering av ny videregående skole i Sætre, Hurum er etter Venstres vurdering en fornuftig og fremtidsrettet investering for Buskerud, mener Geir Stave, leder i Buskerud Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Etablering av ny videregående skole i Sætre, Hurum er etter Venstres vurdering en fornuftig og fremtidsrettet investering for Buskerud. Det har vært mange debattinnlegg mot etablering av Oslofjorden vgs, ofte med til dels underlige påstander. Manglende elevgrunnlag, "stjeler" elever fra andre skoler, økt CO2-utslipp, og dårlig økonomi i fylkeskommunen har vi lest om.

Venstre ønsker:
et variert og rikt utdanningstilbud i hele fylket
et friere skolevalg
at skoleelever skal slippe å reise mer enn en time til skolen
lavest mulig frafall
skoler med et godt faglig og sosialt miljø

Strategien fremover burde tilsi at vi i Buskerud, de neste 5 — 10 årene, bør legge til rette for å bygge flere videregående skoler i flere deler av fylket.

Buskerud fylkeskommune sin økonomi er meget god, og vi vil i den neste fire års perioden antakelig gå med om lag 70 mill kr i "overskudd" årlig. Det å investere disse pengene i et bedre utdanningstilbud for våre ungdommer må da være en god "pengeplassering"?

Antall 16-19 åringer bare i Hurum er 429. Tettstedet Åros i Røyken grenser til skolen og 15 km unna ligger Svelvik med 372 16-19 åringer (www.ssb.no). Det er mange elever som kan få en betydelig kortere reisevei enn de har i dag. Det skulle bety at CO2-utslippene antakelige reduseres. Dersom CO2-utslippene allikevel økes pga den nye skolen, så er det fordi kollektivtilbud i regionen har blitt bedre.

Det vil alltid være flere elevplasser enn elever, slik må det være dersom vi skal ha et bredt utdanningstilbud. Vi ønsker færrest mulig ledige elevplasser, men i Buskerud må vi kanskje forvente at det svinger mellom 600 — 900 "ledige" elevplasser til en hver tid. Tallet vil variere med årskullene og antall elever som faller fra. I tillegg vil også private skoler trekke til seg elever.

I Drammen alene går ca 600 elever på Sonans og Akademiet. I den grad den nye skolen vil "stjele" elever fra andre deler av fylket, så må det være at den holder fast på elever som ellers ville ha falt fra (Hurum har den største frafallsprosenten i Buskerud), at skolen trekker til seg elever fra private skoler og at den kan ta i mot elever som ikke kommer inn på andre skoler fordi de er "fulle" på de studieretningene elevene i utgangspunktet ønsket seg.

Men, viktigst av alt, den nye skolen vil få med på kjøpet et flott bibliotek, en kulturscene og et voksenopplæringssenter, drevet og betalt av Hurum kommune. Hurum kommune har allerede investert 15-16 mill kr i prosjektet. Skolen vil bli en kulturell drivkraft for hele søndre Buskerud, til beste for befolkning og de elever som går på skolen.

Drammens Tidende skriver om stopp i byggebransjen, med konkurser og arbeidsledige som konsekvens. Fylkeskommunen bør også være seg bevisst om sitt samfunnsansvar, det er nå stat, fylkeskommune og kommuner bør investere i byggeprosjekter. Som er resultat av finansuroen ser vi også at renten skal ned. Vi kan kanskje også håpe på at det blir et kjøpers marked i bygg og anlegg, med lavere byggekostnader.

Jeg kan ikke forstå noe annet enn at bygging av en ny videregående skole i Hurum er bra for Buskerud.

Geir Stave er leder i Buskerud Venstre

Foto: Tove Kristiansen

Geir Stave,
leder Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**