Nominasjonskomiteens forslag til stortingsvalgliste for Nordland Venstre

Nominasjonsnemnda i Nordland Venstre har nå sitt listeforslag til det kommende stortingsvalget klart. På topp finner vi leder i Nordland Venstre, og tidligere ordfører i Steigen, Berit Woie Berg. Hanne Nora Nilssen fra Alstahaug Venstre er foreslått på en 3. plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Nominasjonskomiteens forslag til stortingsvalgliste for Nordland Venstre ved stortingsvalget 2009:

Nr.1 Berit Woie Berg
Nr.2 Arne Ivar Mikalsen
Nr.3 Hanne Nora Nilssen
Nr.4 May Valle
Nr.5 Terje Cruickshank
Nr.6 Maria Thørnkvist Liljedal
Nr.7 Tor Arne Solvoll
Nr.8 Brith Unni Willumsen
Nr.9 Olaug Mikalsen
Nr.10 Arne B. Vaag
Nr.11 Mari Ann Bjørkli
Nr.12 Bente Tetlie
Nr.13 Arne Langset
Nr.14 Mary Ann Dahl
Nr.15 Grete Stave
Nr.16 Arnfinn Ellingsen

Saga 4, 4.januar 2009

Dag Østerdal(sign.)
komiteleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**