– Forskning må aksepteres som motkonjunkturtiltak

Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum (V) ble ikke beroliget da han spurte finansminister Kristin Halvorsen om satsing på forskning ville være en sentral del av regjeringens krisepakke. — Satsing på både grunnforskning og næringsrettet forskning må aksepteres som et viktig motkonjunkturtiltak, sa Dørum i Stortinget i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Univeritets- og høyskolesektoren mangler 400 millioner for å opprettholde aktiviten.

Univeritets- og høyskolesektoren mangler 400 millioner for å opprettholde aktiviten.
Foto: Håkon Sparre (UMB)

Mangler 400 millioner
Selv om finansministeren var enig med Dørum (V) ville hun ikke love noe som helst da hun møtte i Stortings spørretime i dag. Bare for inneværende år mangler universitets- og høyskolesektoren 400 millioner kroner for å videreføre den samme aktiviteten som i 2008. — Denne aktiviteten bør i alle fall opprettholde, sa Dørum (V).

Norge har en finansiell styrke
– Norge har en finansiell styrke for å møte finanskrisen, med det samme kan ikke sies om satsingen på forskning og høyere utdanning, sa Dørum (V). — Også i krisetider er det lurt å gjøre det vi burde ha gjort, nemlig å satse på grunnforskning og næringsrettet forskning for å skape de nye og fremtidsrettede arbeidsplassene, sa Dørum (V).

Venstre vil avvente krisepakken
Det gjenstår å se om det står politisk handlekraft bak den politiske viljen fra flertallsregjeringen. — Regjeringens krisepakke må være fremtidsrettet, satse på forskning, nyskaping, samt vise en overgang til en grønn økonomi for å få Venstres støtte, sier Odd Einar Dørum (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**