Lokalpolitikk — Åpningstid for kommunale barnehager

Venstre er ikke enig i posisjonens standpunkt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Alle barn i Søgne bør ha tilbud om barnehageplass.

Foto: .

I utvalgsmøte 4. november 2008 ble det fattet slikt vedtak: "Åpningstiden i de kommunale barnehagene i Askøy kommune reduseres fra 10 til 9 timer per dag med virkning fra 01.02.09."
Så når leder av utvalget i media sier at "— Som jeg sa i kommunestyret før jul: saken om åpningstider må tilbake til utvalget. Vi har ikke vedtatt noe med hensyn til åpningstider." så oppfatter jeg dette annerledes. Det kan godt være at posisjonen har snudd noe i denne saken, og jeg håper da at det er i retning av opposisjonen. Venstre stemte selvsagt mot dette ut fra debatten i møte og hva som lå i vedtaket. Vi var helt klar i vår oppfatning om at dette ikke var en god løsning. Vi talte for at de kommunale barnehagene skulle tilby sine innbyggere en åpningstid som er tilpasset behovet. Undersøkelser som var gjort i noen barnehager, viste at et sted mellom 17 til 33 %, sannsynligvis nærmere 30 %, har et behov for et tilbud om utvidet åpningstid.

Posisjonen refererer ofte til Agenda sine rapporter som sier at vi i Askøy kommune har et for høyt kostnadsnivå på blant annet barnehagene. Dette fører til at vi bør spare 2,3 millioner i 2009 for å komme ned på akseptabelt nivå.

Slik jeg ser det har man startet ut feil med kun å se på åpningstidene uten i tilstrekkelig grad å få alle forholdene rundt barnehagedriften på bordet. Sannsynligvis ville det være best om man samarbeidet tettere med den enkelte styrer av barnehagene for å finne rom for innsparinger, de kjenner tross alt situasjonen best. Det som er gjort nå er at man først strammer inn for så i ettertid gjennomføre brukerundersøkelser med mer.

Men et annet ubesvart spørsmål i denne saken er også hva som vil bli resultatet i neste runde. De kommunale barnehagene skal spare inn 2,3 millioner som vil føre til en besparelse på 3,9 millioner for de private barnehagene. Med en slik reduksjon i overføringene /grunnlaget for de private barnehagene kan det da tenkes at også de private må se på tilbudet og i sin tur vurdere reduksjon i åpningstidene?

Det jeg sitter igjen med er en oppfatning av at de private nå får "ansvaret" med å gi et tilbud om utvidet åpningstid uten å få økonomisk støtte for dette. Dette er ikke en løsning jeg som politiker er fornøyd med.

Arild Raftevoll

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**