Etterlyser målrettede tiltak for næringslivet

I dagens interpellasjonsdebatt i Stortinget om små- og mellomstore bedrifter, tok Venstres Leif Helge Kongshaug til orde for at den nye krisepakken for norsk næringsliv må inneholde både langsiktige og kortsiktige tiltak for å bedre norske bedrifters situasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Forventninger til krisepakken
– Norske bedrifter har ikke akkurat vært tilgodesett under denne Regjeringen, så Venstre har store forventninger til den nye krisepakken som regjeringen nå utarbeider, sier Kongshaug.

– Det eksportutsatte næringslivet står i ei særstilling nå, og her må det settes inn målrettede tiltak som umiddelbart får virkning, fortsetter Konsgshaug.

Krisen gir rom for nytenkning

– Dagens krise gir oss muligheter til å tenke nytt, og Venstre mener denne krisen må brukes til å skape nye arbeidsplasser – spesielt innen fornybar energi, sier Kongshaug. – Næringslivet bør bruke denne tiden på omstilling, og ta de første skrittene over i lavutslippssamfunnet.

Egenkapital
– Skal vi klare å dempe utviklingen av økende konkurser og tapte arbeidsplasser, er det nødvendig at bedriftene nå får bygd opp en egenkapital. Derfor vil Venstre øke bunnfradraget i formuesskatten, øke avskrivingssatsene for næringslivet, styrke SkatteFUNN-ordningen og gi selvstendig næringsdrivenderett rett til bunnfradrag. Arveavgiften bør avskaffes, og Venstre vil innføre et eget skattestimulus (KapitalFUNN) for langsiktig investering i ny næringsvirksomhet, avslutter Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**