Leserinnlegg Røyken og Hurums Avis 08.01.09: Svømmeundervisningen styrkes

I budsjettbehandlingen i kommunestyret 16. desember fikk Venstre gjennomslag for sitt forslag om å styrke svømmeundervisningen i grunnskolen. I stedet for 10 timers svømmeundervisning, så får elevene i Hurum 15 timer fra 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Sentralbadet

Foto: Asgeir Osnes

Svømmeundervisningen i Hurum er sørgelig nedprioritert. Som en av et fåtalls kommuner i landet har ikke Hurum eget svømmebasseng og barna må busses til Spikkestad. Der får de kun 5 X 2 timer svømmeundervisning enten i 3. eller 4. klasse. Det er for lite. I en kystkommune som Hurum er svømmeferdigheter viktig og det bør læres tidlig. Bedre svømmeopplæring kan være med på å hindre triste dødsfall på sjøen. Vi har ingen liv å minste!

Ved å øremerke 100 000 kr til styrking av svømmeopplæringen i Hurum kunne vi doblet tallet på svømmetimer for alle grunnskoleelevene våre fra 10 til 20 timer. Det hadde vært vel investerte penger, men fikk ikke flertall i kommunestyret. Derimot ble det flertall for å øremerke 50 000 kr som tilsvarer 5 timer, alle utgifter inkludert. En beskjeden økning, men et skritt i riktig retning. Venstre kommer til å foreslå en ytterligere økning til neste år.

Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Per Mathisen

Gunn-Torill Homme Mathisen,
leder Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**