Medlemsmøte / komitèdrøftingsmøte

Det innkalles til medlemsmøte/komitédrøftingsmøte mandag 19. januar kl. 18.00 — 19.30
Sted: Møterommet "Langen" på skolekontoret i Bamble Rådhus, Langesund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


RIKTIG GODT NYTT ÅR!

Til: Medlemmene i Bamble Venstre / Venstre-sympatisører

Innkalling til:
Medlemsmøte/komitédrøftingsmøte mandag 19. januar kl. 18.00 — 19.30
Sted: Møterommet "Langen" på skolekontoret i Bamble Rådhus, Langesund

./. Møteplan for hele 2008 vedr. møtene i kommunestyret, formannskap, komitèene og de viktigste utvalgene er lagt ved.

Som det fremgår av oversikten, er komitémøtene i 2009 lagt til onsdager, og det er derfor naturlig at Bamble Venstre setter av mandagene i forkant av komitemøtene
til medlemsmøter — der vi kan drøfte/ha en gjennomgang av saker som skal tas opp.

Sakliste til møtet 19.01.09:
1. Orientering ang. nominasjonsmøtet i Telemark Venstre
2. Sakene til oppvekst- og kultur
3. Sakene til helse- og sosial
4. Sakene til næring og miljø
5. Sakene til teknisk
6. Skolebruksplanen (høringsfrist 1. februar)
7. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 2009 — 2013
8. Eventuelt

Til pkt. 6: Skolebruksplanen kan i sin helhet ses/skrives ut på www.bamble.kommune.no
Til pkt. 7: Utkastet til stortingsvalgprogram kan ses/skrives ut på www.venstre.no

Vel møtt til medlemsmøte i Bamble Venstre!

Med vennlig hilsen

Knut Magnus
leder Bamble Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**