Årsmøte i Sagene Venstre

Da er det tid for å avholde årsmøte i Sagene Venstre, som blir avholdt på tradisjonsrike Sagene lunsjbar mandag 26. januar kl. 19:00 – 21:30. Alle medlemmer i bydelslaget er hjertelig velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Se nedenfor for fullstendig dagsorden for møtet. For innspill i forbindelse med valg av styre, kontakt valgkomiteens leder Alvhild Hedstein på mail [email protected].

Årsmøtet kan behandle forslag til politiske uttalelser for Sagene Venstre. Hvis du vil at Sagene Venstre offisielt skal mene noe om en sak du er opptatt av, kan du sende inn forslag på mail [email protected] innen lørdag 24. januar klokken 12.

Årsmøtet kan behandle og videresende endringsforslag til stortingsvalgprogrammet, Andreutkastet til program finnes på Venstres nettsider. Eventuelle forslag sendes på mail til [email protected] innen lørdag 24. januar klokken 12.

Det vil bli enkel kaffeservering på møtet.

Møtet er åpent for alle medlemmer i Sagene Venstre. Meld gjerne fra om du kommer!

mvh
Guro Svenkerud Fresvik
bydelslagsleder, Sagene Venstre
tlf 95936860

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET

Mandag 26. januar 2009 klokken 19:00 — 21:30
Sagene Lunsjbar, 2. etasje

ÅM 01/09 Konstituering
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenne innkalling og saksliste
01.03 Valg av møteleder, referent, protokollunderskriver og tellekorps

ÅM 02/09 Aktuelle politiske saker

02.01 Åpen debatt om aktuelle saker
02.02 Behandling av forslag til politiske uttalelser
02.03 Behandling av endringsforslag til stortingsvalgprogram
02.04 Saker til Oslo Venstre

ÅM 03/09 Årsmelding
03.01 Styrets årsmelding vil bli fremlagt på møtet

ÅM 04/09 Årsprogram 2009
04.01 Styret vil legge frem skisse for aktiviteter og satsingsområder i 2009 på møtet

ÅM 05/09 Valg

05.01 Valg av bydelslagsleder
05.02 Valg av bydelslagsnestleder
05.03 Valg av 3 styremedlemmer
05.04 Valg av 3 varamedlemmer
05.05 Valg av valgkomité
05.06 Valg av delegater og varadelegater til Oslo Venstres årsmøte

ÅM 06/09 Avslutning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**