Krisepakken presenteres 25. januar 2009

Den statlige krisepakke er klar mandag 25. januar 2009, og rådmannen vil da få noen dager å seg til å utarbeide en konsekvensanalyse for Risør kommune før han presenterer informasjon i formannskapets møte torsdag 29. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Steinar Gundersen (V) har nok mange ønsker om hvor han vil sette inn ensktraordinære krisemidler i Risør

Steinar Gundersen (V) har nok mange ønsker om hvor han vil sette inn ensktraordinære krisemidler i Risør

Politisk behandling i grupene
Det er ventet at rådmannen fremmer en sak med innstilling til formannkapets møte 10. februar slik at det der kan tas viktige politiske beslutninger med prioritering av tiltak som skal iverksettes.

Etter rådmannnens presentasjon av den statlige krisepakken i formannskapet 29. januar, vil Risør Venste behandle saken på medlemsmøte og deretter i et felles gruppemøte sammen med de øvrige partiene i koalisjonen.

Bli medlem
Bli medlem i Risør Venstre og delta i den politiske prosessen du også!
Meld deg inn i Risør Venstre her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**