Stadig flere besøker Risør Venstres hjemmeside

Risør Venstre er godt fornøyd med besøkstallene for lagets hjemmesiden www.risor.www.venstre.no, og statistikken viser at de besøkende i gjennomsnitt bruker 98 sekunder pr besøk. Det er også hyggelig å se at det kommer besøk via de øvrige partienes hjemmesider og da særlig via hjemmesiden til Rødt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Mange spennende nyheter på Risør Venstres hjemmeside

Mange spennende nyheter på Risør Venstres hjemmeside
Foto: Jan Einar Henriksen

Redaksjonelt er det styret i Risør Venstre som har ansvaret for hjemmesiden, og målet er å gi ny og ajourført informasjon sett fra Venstres politiske profil til våre medlemmer, velgere og alle andre internettbrukere.

Hjemmesiden gir god oversikt over nyheter og annen politisk informasjon som f.eks budsjett, valgprogram osv., og stadig oftere blir oppslag fra hjemmesiden benyttet som kilde i andre media, og det er jo spesielt hyggelig og en bekreftelse på at vi er ajour og korrekt med vår informasjon.

Samtidig håper Risør Venstre at hjemmesiden skal bidra til økt engasjement for Venstres politiske saker og håper brukerne av hjemmesiden også gir oss konstruktiv tilbakemelding i enkeltsaker.

Venstres politikk er i tiden og vi ser klare tegn til økt oppslutning i de store byene som Oslo hvor medlemsvekst og velger oppslutning er blitt ganske stor de siste årene, og vi ser samme tendens i vekstkommuner som Søgne, Lillesand og Grimstad.

Bli medlem i Risør Venstre du også, det koster lite og gir mye
Meld deg inn i Risør Venstre her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**