Vil satse på egne profileringstiltak

Venstres Karl Meinert Buchholdt tar nå til orde for at Levanger kommune tar ansvar for egne profileringstiltak i kommunen. -Gjennom flere år har Levanger betalt et årlig beløp til en turistinformasjon på Steinkjer, sier Buchholdt. Han vil at disse pengene skal brukes til tiltak i Levanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

I kommunestyrets møte 13. september 2006 vedtok Levanger kommunestyre å slutte seg til "reisemålsutvikling på Innherred — felles destinasjonssamarbeid." Store deler av dette prosjektet er finansiering av en helårs turistinformasjon på Steinkjer. Videre nettsiden www.visitinnherred.com. Her har cirka 15 bedrifter i Levanger tegnet seg. Levanger kommunes bidrag til dette samarbeidet er i følge sakspapirene 220 000 kroner per år. Eventuelle bidrag til lokal satsning kommer i tillegg. Avtalen kan sies opp fra 2010.

-Venstre foreslo i forbindelse med behandlingen i 2006 at Levanger ikke skulle tegne seg i dette prosjektet, sier Buchholdt. For å styrke reiselivet ville Venstre at kommunen skulle ta initiativ til et samarbeid mellom privat, offentlig og ideell virksomhet og at det også var behov for å styrke turistinformasjonen i kommunen.

Hovedspørsmålet er hvordan skal man på best mulig måte profilere tiltak i Levanger? Venstre vil at kommunen skal ta initiativ til et samarbeid mellom privat, offentlig og ideell virksomhet for å styrke reiselivet og et arbeid med turistinformasjon i kommunen.

Buchholdt lurer derfor på om ordføreren vil si opp avtalen om turistinformasjon på Steinkjer og heller bruke pengene på tiltak i Levanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**