– Velkommen Obama, gratulerer USA

Barack Obama er rette mann for å løse klimautfordringene, finanskrisen og Midtøsten-konflikten, stenge Guantanamo og finne en vei ut av Irak. Men det er ikke gjort over natta, sier fylkesvaraordfører Inge Solli (V) i Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


 Inge Solli, varaordfører i Akershus. Les mer om Inge her.

Inge Solli, varaordfører i Akershus. Les mer om Inge her.

Solli gratulerer USA med valget av en liberal president. Han mener valget av Barack Obama vil ha stor betydning ikke bare for USA, men for utviklingen i hele verden.

Liberal politikk
– Obama bygger sin politikk på gode liberale og demokratiske tradisjoner, og har et tankesett og en pragmatisk tilnærming som ligger nærmere Norge og Europa. Jeg tror at han har evnen til å tenke nytt, og til å finne løsninger der George W. Bush ble hindret av gammelt tankegods og en ideologi som sto i veien for de gode løsningene. Jeg tror også at Barack Obama vil være i stand til å se USA mer fra utsiden, og at muligheten for å lykkes på det utenrikspolitiske område dermed vil øke. Det trengs en kursendring for Irak, og en målrettet politikk for å finne en løsning på Midtøsten-konflikten, sier Solli.

 Solli påpeker at Obama er rett mann til å løse flere av krisene USA er oppe i.

Solli påpeker at Obama er rett mann til å løse flere av krisene USA er oppe i.

Klima og finanskrise
– Aldri har vel en nyvalgt president i USA startet med så mange uløste problemer som nå. Vi må derfor være utolmodige, men likevel gi Obama tid til å løse alle krisene og konfliktene. At USA får løst finanskrisen i eget land, vil få positive ringvirkninger for resten av verden. Også når det gjelder klimautfordringene, så klarer vi ikke å løse dette uten at USA aksepterer at problemene finnes og jobber aktivt sammen med resten av verden for å finne løsninger. Obama har allerede vist at han aksepterer at problemene finnes, og nå er det hans tur til å gjennomføre tiltak innen både klima- og finanspolitikken, sier Inge Solli.

Menneskerettigheter nå
– USA må gjøre mer for å etterleve menneskerettighetene. Det må nye lover til for å forby tortur mot terrormistenkte, og den nye presidenten må starte arbeidet med å stenge Guantanamo-fengslet. Det er en skam at USA fortsatt tillater dødsstraff. Selv om den nye presidenten ikke vil forby dødsstraff på kort sikt, har jeg et håp om at han vil jobbe for å avskaffe dødsstraff i USA på sikt. Det er dessuten gledelig å se den store entusiasmen Barack Obama blir møtt med, og det er historisk at USA nå har fått sin første afroamerikanske president. Han har vist at han er en utmerket taler, men innholdet i talene og gjennomføringsevne er likevel det viktigste. Jeg vil ønske Barack Obama velkommen som president i USA, og gratulerer USA med valget, avslutter Solli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**