Venstre ber for leirskolene

I et brev til ordfører og rådmann ber Venstre om at prosessen rundt kansellering av leirskoleopphold stanses. Det er varslet friske penger i mars, men da er det ikke lett å snu igjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til Ordfører og Rådmann
Vi har forstått at det nå er gitt beskjed om å kansellere bestilte leirskoleturer. Jeg er ikke overbevist om at kommunestyrerepresentantene var klar over konsekvensene rundt vedtaket om å spare inn 800.000,- i budsjettene som ble lagt frem.

I bunnen ligger det også et kommunestyrevedtak som jeg mener ble fremmet av Turid Løsnæs (Ap.) i sin tid. Der ble det slått fast at Larvik kommune skal tilby leirskole til elevene. Vedtaket hadde vært igjennom en grundig behandling før avstemming.

Jenter spiller fotball

Når vi nå ser ut til å ha avlivet hele ordningen i en budsjettbehandling, uten egen sak, så kan man stille spørsmål om dette er forsvarlig.

En leirskole, som ikke engang er etablert på Malmøya, blir en mager erstatning. Det er nettopp det å oppleve noe nytt og annerledes i en mindre velkjent natur som er et poeng for opplevelseslystne ungdommer. Det er ikke sannsynlig at kommunen kan etablere et pedagogisk tilbud i nærheten av det erfarne leirskoler i skog og fjell kan.

Fisk

Når vi vet at det er satt av 1.600 kroner pr. elev til leirskole fra sentrale myndigheter er kommunen farlig nær å legge beslag på barns penger. Det høres ikke bra ut.

Det er med lettelse man kan lese at Ole B. Waale (Frp.) vil at midler skal komme inn i revidert budsjett i mars. Om Arbeiderpartiet er tro mot sine tanker om leirskolen skulle vi tro det finnes et flertall for å tilføye midler i mars.

Bjørn

På bakgrunn av dette ber jeg ordfører og rådmann stoppe kanselleringsprosessen som er startet opp ettersom det blir vanskelig å ombestemme seg tilbake igjen.
Det er også viktig å understreke at skolene, lærere og ikke minst elevene trenger forutsigbarhet.

Hallstein Bast
Gr. leder, Larvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**