Etterlyste opptrappingsplan for klimaforskning

I gårsdagens muntlige spørretime i Stortinget etterlyste Odd Einar Dørum Regjeringens konkrete oppfølging av klimaavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre, Høyre og KrF.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Blant annet basert på klimahandlingsplanen fra Norges forskningsråd er partene enige om at regjeringen vil legge fram en opptrappingsplan for klimaforskning i løpet av 2008, sa Dørum.

Finnes ikke
Statsråd Tora Aasland svarte at opptrappingsplanen ble lagt fram i desember 2008.

– Så vidt meg kjent er ingen av forlikspartnerne i klimaforliket kjent med at det ble lagt fram en slik plan. Ei heller er noen av forlikspartnerne blitt konsultert i forkant av at en slik plan skulle fremlegges, skriver Dørum i et brev til Tora Aasland.

Kunnskapsdepartementet meldte 22.12. om at departementet er i gang med en opptrappingsplan, men planen som sådann er ikke å finne.

Pressekonferanse om klimaforliket

Pressekonferanse om klimaforliket
Foto: Steinar Haugsvær

– Det synes altså ikke som om det foreligger en konkret opptrappingsplan som fastlagt i klimaforliket og slik statsråden svarte meg i dag, skriver Dørum.

Lite seriøst
Dørum ber derfor om å få tilsendt den opptrappingsplanen som statsråden viste til.

– Dersom det mot formodning skulle være det som ble lagt fram 22.12. statsråden viser til i sitt svar til meg i dagens muntlige spørretime, må jeg innrømme at jeg ikke er lite overrasket over hvor lite seriøst og forpliktende statsråden og statsrådens parti SV ser på klimaforliket, skriver Dørum.

Korrekt informasjon
Etter Venstres syn balanserer statsråden her også på en meget tynn linje hva gjelder korrekt informasjon til Stortinget.

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

– Med det forbehold om at det skulle foreligge en konkret opptrappingsplan som jeg ikke er kjent med, beklager jeg at det også på dette området er svært stor avstand mellom regjeringens retorikk og regjeringens faktiske handlinger ,skriver Dørum.

Haster med klimatiltak
Hva verre er, er at dette er tiltak som haster med å få iverksatt. Hadde det nå forelagt en konkret opptrappingsplan med forslag til konkrete tiltak for økt klimaforskning, hadde Stortinget og Regjeringen hatt et helt annet utgangspunkt for å benytte seg av disse tiltakene i den krisepakken regjeringen skal legge fram førstkommende mandag.

– Av de svar statsråden har gitt meg og Stortinget i dag, synes dessverre ikke dette å være tilfelle, skriver Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**