Læreren er avgjørende

Forskning.no presenterer i dag ny forskning som tilsier at kvaliteten på læreren er den faktoren som spiller størst rolle for elevenes læringsevne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skolebarn

Foto: Microsoft

Professor John Hattie har gjennomført verdens største studie av hvilke faktorer som gir resultater for bedre læring blant elever. Studien har foregått i 15 år og tar for seg over 80 millioner elever.

Blant funnene er kontakt og interaksjon mellom lærere og elever som den viktigste faktoren. Størrelser på klasser og gruppering av elever etter evne har på langt nær den samme effekten.

Professoren er bekymret for evnen til å rekrutter og å beholde gode lærere.

Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekt for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft. Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole. Norge skal være en førsteklasses kunnskapsnasjon.

Venstre vil:
– bruke 3 milliarder kroner på Kunnskapsløftet til styrking av lærerne og skolen i løpet av stortingsperioden 2005 — 2009.
– sikre lærerne systematisk kompetanseheving gjennom å innføre et kompetanseår, der lærere kan få permisjon for videreutdanning eller å praktisere i et annet relevant yrke.
– styrke respekten for læreren og sikre bedre arbeidsro i skolen.
– sikre at spesialpedagogisk kompetanse er så nær elevene som mulig, og tilgjengelig for elevene fra første skoledag.

Les mer om studien på forskning.no

Les mer om Venstre skole-politikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**