Sammenslåing av HALD-kommunene?

Alstahaug Venstre mener at tiden er inne for å se på en mulig kommunesammenslåing av HALD — kommunene. I den forbindelse ønsker Alstahaug Venstre at det skal gjennomføres en konsekvensutredning av en kommunesammenslåing av HALD – kommunene. Dette ble vedtatt under årsmøtet den 22.januar. Les hele uttalelsen fra årsmøtet her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Bør konsekvensutrede en sammenslåing av HALD kommunene

I dag er Norge delt inn i 430 kommuner, alle med egen kommuneadministrasjon. Hele 162 av kommunene har færre enn 3000 innbyggere, og 26 kommuner har under 1000 innbyggere. Etter den store kommunereformen i Norge i 1964, hvor 750 kommuner ble redusert til 430, har det skjedd lite med tanke på kommunesammenslåing. HALD — kommunene har følgende innbyggertall: Herøy 1683, Alstahaug 7207, Leirfjor 2090 og Dønna 1463 (Tall hentet fra VG 22.januar 2009).

Kommunene kan i framtiden forvente seg en eksplosjon i kommunenes velferdsoppgaver. Når man i tillegg har fått ny og bedre kommunikasjon siden 60-tallet, er det på tide å se på fordeler og ulemper en mulig kommunesammenslåing kan få for HALD regionen. I den forbindelse ønsker Alstahaug Venstre at dette temaet settes på dagsorden i HALD — kommunene.

Vi i HALD – kommunene står overfor store utfrodringer i framtiden. Fortsatt befolkningsnedgang, problemer med opprettholdelse av eksisterende skoletilbud, manglende arbeidsplasser, samferdselsløsninger og helsevesen som de viktigste. Disse kommende utfordringer tror vi at regionen vil kunne takle bedre om den står samlet som en kommune. Videre er det mulig at det også vil være en fordel om man frivillig lar dette skje, i stedet for at man avventer en sannsynlig kommunereform i framtiden. Dagens kommunestruktur hindrer kommuner i å løse lovpålagte oppgaver på en god måte. Ressursutnyttelsen kan på de fleste områder bli vesentlig bedre gjennom å samle ressurser og funksjoner.

Alstahaug Venstre mener at tiden er inne for å se på en mulig kommunesammenslåing av HALD — regionen. Alstahaug Venstre vil derfor arbeide for at Alstahaug kommune tar initiativ til at det blir satt ned en prosjektgruppe som utreder konsekvensene av en frivillig kommunesammenslåing av HALD kommunene.

Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**