Tok opp klasse 3E i Stortinget

Odd Einar Dørum er sjokkert over at elevene på Sandsli videregående skole ikke har fått undervisning i norsk og religion i år. Det skriver BA i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


— Lærermangelen i den norske skolen er nok underliggende for de vikarproblemene man opplever på for eksempel Sandsli videregående. Norske skoler blir mer sårbare for sykdom jo færre lærere det er i arbeid, sier han til BA.

Les hele saken her.

Fjell skole

Bagrunn
Venstre er bekymret for lærerrekrutteringen, ikke minst på bakgrunn av det lave antall søkere til lærerutdanningene og den relativt høye snittalderen på lærerne i skolen. Venstre frykter den sviktende rekrutteringen kan føre til enda større lærermangel i fremtiden.
Tall fra Utdanningsforbundet dokumenterer at halvparten av lærerne i den videregående skolen er over 50 år. I løpet av en tiårsperiode vil man derfor trolig måtte erstatte et ikke ubetydelig antall lærere i den videregående skolen. Det er høyst usikkert om antallet nyutdannede lærere vil kunne kompensere for disse utviklingstrekkene.

Det er åpenbart et behov for en nasjonal og helhetlig plan for å rekruttere nye lærere, og i større grad beholde eldre lærere.

Orkanger barneskole

Rekrutteringstiltak
Dørum vil derfor ha en egen rekrutteringsplan for lærere basert på følgende 4 punkt:

1. Rekruttering av lærere fra andre relevante yrker: Etablere særskilte pedagogiske kvalifiseringsstipend .
2. Tiltak for å styrke og sikre kompetansen hos lærere: Systematisk kompetanseheving er noe av det viktigste man kan gjøre for å beholde gode lærere og sikre kompetanse det er behov for i skolen. Innføre et kompetanseår for lærere i grunn- og videregående skole.
3. Rekruttering av nye lærere: Gjøre læreryrket mer attraktivt og dermed få flere til å velge å bli lærere. Endre og utvide allmennlærerutdanningen til fem år.
4. Seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen: Ifølge tall fra Utdanningsforbundets medlemspanel ønsker så mange som tre av fire lærere å arbeide etter fylte 60 år, men mange opplever at det i liten grad legges til rette for dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**