Venstreleder gjenvalgt

Gunn-Torill Homme Mathisen ble gjenvalgt som leder i Hurum Venstre på årsmøtet 22. januar. Hun håper på større ikke-sosialistisk enighet i politiske saker i 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Per Mathisen

Større samstemmighet?
— Innbyggerne i Hurum sørget ved valget for et ikke-sosialistisk flertall i kommunestyret, sier Homme Mathisen.

– Jeg håper at partiene på ikke-sosialistisk side i Hurum kan enes i viktige saker til beste for kommunens innbyggere.

– Dette burde være mulig siden AP og Frp kun har inngått et valgteknisk samarbeid.
De har ikke vedtatt en felles politisk plattform, så Frp står fritt til å leke med hvem de vil, minner hun om.

Full innsats
Nå er det valgår og venstrelederen lover full innsats i valgkampen. — Vi tror på et godt valg til høsten og gleder oss til å få inn Ulla Nordgaarden på Stortingsbenken for Buskerud.

– Hurum Venstre skal være like aktive og synlige i 2009 som vi har vært de foregående år. Gode venstresaker skal løftes opp og fram, sier Gunn-Torill Homme Mathisen.

 Lederen fikk blomsterpåskjønnelse

Lederen fikk blomsterpåskjønnelse
Foto: Finn Dale Iversen

Styret
Det ble forøvrig ingen utskiftninger i styret i Hurum Venstre, kun omrokkeringer på noen verv. Alle i styret sa ja til å fortsette og ingen benkeforslag ble fremmet. Gunn-Torill Homme Mathisen fikk overrakt en flott blomsterbukett som takk for innsatsen i året som gikk.

Leder: Gunn-Torill Homme Mathisen (Filtvet)
Nestleder: Geir Stave (Verket)
Kasserer: Mette Wiik (Klokkarstua)
Styremedlem: Finn Dale Iversen (Holmsbu)
Styremedlem: Lisa Pettersen (Tofte)
Styremedlem: Morten Kaksrud (Filtvet)
Styremedlem: Rune Sandsether (Klokkarstua)
1. vara: Roy Heien
2. vara: Bjørn Lindvig
3. vara: Mari Myhrene
4. vara: Elin Sandsether

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**