Venstre 125 år!

Venstre kan onsdag 28. januar 2009 feire 125-år!
— Godt voksen og fortsatt nytenkende, kommenterer leder av jubileumskomiteen og tidligere Venstre-leder, Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Den sosiale liberalismen vokste fram på 1800-tallet med krav om en aktiv stat for å skape sosial rettferdighet og reell frihet for alle. Da Venstre ble dannet i 1884, var frihet for den enkelte supplert med ansvar for hverandre den sosiale liberalismens kjerne.

– Venstre var det ledende reformpartiet i Norge. Vi la grunnlaget for innføringen av folkestyret, utbyggingen av den offentlige skolen og begynnelsen på velferdsstaten, sier Odd Einar Dørum.

Ny samfunnsreform
– Det går en sentral linje fra 1884 til 2009. Da som nå går vi i spissen for store samfunnsreformer, sier Dørum og trekker linjene til utkastet til i nytt stortingsvalgprogram.

Utkastet til nytt program løftet fram tre kjernesaker for partiet i neste periode på Stortinget: Å ta steget over i lavutslippssamfunnet. Å bygge kunnskapssamfunnet. Å reformere velferdssamfunnet.

– Dette krever bl.a. en storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning. Vi må også styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner som er i stand til å overta velferdsoppgaver fra staten. Vi pøser inn penger i helsevesenet og spesielt sykehussektoren uten at køene reduseres tilsvarende. Flere helseoppgaver må i framtiden løses nærmere den enkelte borger. Dette krever en omfordeling av ressurser til kommunene og primæhelsetjenesten. Det gir mer behandling, bedre pleie og omsorg i folks nærmiljø, poengterer Dørum.

Tror på sterkt Venstre
Som parti står Venstre sterkere enn på over tretti år, mener Dørum. Valgresultatene i 2005 og 2007 på 5,9 prosent er bedre enn samtlige valg siden partisplittelsen på Røros i 1972.

Medlemstallet økte i 2008 for femte år på rad, og med over 7000 medlemmer står vi langt sterkere som organisasjon. Med jubileet i dag er også den lange valgkampen i gang. Målsettingen er klar: Ni prosent og regjeringsdeltagelse, sier Dørum, som vil ha en borgerlig regjering med Venstre, Høyre og KrF.

Last ned Venstres jubileumsskrift med historiske data.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**