Miljødebatt på årsmøtet

Med besøk av Gunnar Kvassheim og Roar Sollied på Lenvik og Tranøy Venstres årsmøte 19. januar ble det miljødebatt. -En svært lærerik tur, sa Kvassheim, som også hadde besøkt Finnfjord AS.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunnar Kvassheim på Finnsnes 09

Foto: RoSo

Møtet diskuterte olje- og gassutvinning i nord, skjerming av kysten, alternativ energiproduksjon, drivstoffpriser, bilavgifter med mer. – Det er ikke noe poeng å kjøre opp drivstoffprisene. Veien å gå er å avgiftssortere kjøretøyene slik at det virkelig lønner seg å kjøre drivstoffgjerrige biler med lavt utslipp. Dette skulle vært startet i USA for lenge siden, og da hadde vi ikke hatt den situasjonen vi har i dag. Kvassheim bekreftet at Venstre ville stå beinhardt på at olje- og gassprodukjson ikke skal foregå utenfor Troms, Lofoten og Vesterålen.

Sittende styre ble gjenvalgt på møtet:
Leder Arve Cruickshank
Nestleder Toini Løvseth
Kasserer Claus Bergh
Sekretær Lars Kristoffersen
Medl. Tove Smevik
Varamedlemmer: Jarl Olav Eriksen, Eirik Spissøy, Jostein A. Hansen,
Kjell Harald Horn
b) Revisor Arnstein Smevik.

c) Utsendinger til fylkesårsmøtet som i år avholdes i Målselv (Bardufosstun) 7.- 8.- februar. (2 representanter) Arve Cruickshank og Toini Løvseth.
Reserve utpekes av styreleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**