Vil ikke være transittbydel!

Gang på gang blir vi som bor på Løvstakksiden lovet byutviklende tiltak. 7. januar kunne vi lese i Bergens Tidende at BOB har tenkt å gi oss flere studentboliger, i stedet for stabile bomiljøer for barnefamilier som ønsker å bo i området over tid. I dette perspektiv blir det underlig å lese på BOB sine nettsider at de har en drøm om at dette skal bli byens beste bydel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er mye som er bra med å vokse opp i området Gyldenpris – Danmarksplass. Det er nær både friluftsarealer og sentrumsgoder, og det er en mangfoldig og flerkulturell bydel. Barn som vokser opp her, får god trening i å mestre den moderne verden. Dessverre er det også noen negative sider. Det er en del forurensning her og vi har ikke tilstrekkelig med gode møteplasser i nærmiljøet. Det verste er imidlertid at våre barn opplever stadige brudd i relasjoner, fordi det er så stor flyttefrekvens i området. Vennskap blir brutt opp, fordi familiers vekst krever flytting, de små boligene her blir for trange når det 2. og 3. barnet kommer. Og det er liten tilgang på gode familieboliger i området. Derfor flytter folk utav bydelen.

BOB gikk i gang med utvikling av boligprosjekter som skulle avhjelpe dette. Dessverre har prisnivået ligget relativt høyt, mange kvier seg for å betale oppunder 7 000 000 for en leilighet med tre soverom, og finanskrisens inntog er heller ikke til hjelp. Vi barnefamilier som bor her, ønsker ikke flere små boliger i området, vi ønsker boliger som legger til rette for et stabilt bomiljø.

Bør fordele studentboligene
Selvfølgelig må studentene få plasser å bo, men hvorfor skal så mange av deres midlertidige boliger ligge hos oss, som allerede sliter med stor flyttefrekvens og ustabilitet? Studentene er selvfølgelig mennesker som vil bidra til mye bra i fremtiden, men interessen for nærmiljøet er begrenset, og dette er forstålig. Derfor bør andelen studentboliger fordeles over ulike områder i byen.

Er BOB sitt valg en riktig prioritering? Hvorfor kan ikke BOB for eksempel bygge studentboliger i Fjellsiden? Eller skal vi på i området Gyldenpris – Danmarksplass finne oss i å bli definert som en transittbydel?

Stor belastning for barn og unge
BOB sitt valg om å bygge flere studentboliger i området, er i dette perspektiv uforståelige. Det er fristende å tenke at det er begjær etter flere kroner pr kvm som driver dem, men det kan også være mangel på forstand. Jeg vet ikke hva som er verst. Resultatet kan uansett bli en stor belastning for barn og unge som bor i området. Løvstakksiden må få slippe å være en transittbydel.

Åsta Årøen, medlem av Bergen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**