Støtter TV2s ønske om å vise politisk reklame

– Kulturministeren må snarest fremme forslag om endring av kringkastingsloven i tråd med dommen fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og åpne opp for politisk reklame på norske tv-skjermer, krever Venstres nestleder Trine Skei Grande, som mener det er meningsløst å kneble TV2s ønske om å gå i gang med slike sendinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Trine Skei Grande vil vurdere privat lovforslag om politisk TV-reklame.

Trine Skei Grande vil vurdere privat lovforslag om politisk TV-reklame.
Foto: Rune Kongsro

– Giske må ta dommen fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg på alvor, og ikke trenere en norsk lovendring som er nødt til å komme. Giske burde være i forkant og ikke la sjansen gå fra seg til å fjerne reklameforbudet og samtidig innføre reguleringer, understreker Skei Grande.

Vurderer privat forslag
– Dersom ikke Giske snarest tar tak i dette vil Venstre vurdere å fremme privat forslag om dette i Stortinget, sier Skei Grande.

Venstre mener på prinsipielt og ideologisk grunnlag at det bør åpnes for politisk reklame også i fjernsynet. – Etter Venstres syn er det ingen prinsipielle forskjeller mellom denne og andre typer reklame. Det er et paradoks å tillate en type og forby andre typer reklame, avslutter Skei Grande.

 Vi utøver ikke sivil ulydighet, sier Terje Brevik.

Vi utøver ikke sivil ulydighet, sier Terje Brevik.
Foto: Rune Kongsro

Ikke tatt noen bestemmelser
På spørsmål om å ta i bruk politisk TV-reklame før det endelig er avgjort hvorvidt dette er lovlig, sier Venstres generalsekretær Terje Breivik: – Vi har ikke tatt noen bestemmelser om vi vil ta det i bruk selv om vi kan ta det i bruk. Blir det tilfelle, vil vi vurdere det seriøst på kammerset. Vi er jo et parti med ambisjon om å styre landet, og slik sett utøver vi ikke sivil ulydighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**