Hva holder de på med?

-Hvorfor forteller alle regjeringspartienes stortingsrepresentanter fra Østfold, hele tiden hva de ikke får til og hva de forventer av Regjeringen? De har jo flertall på Stortinget og de har Regjeringen. De kan få til hva de vil om de har vilje eller evne til det, sier Sindre Westerlund Mork, fylkesleder og 2. kandidat for Østfold Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Jeg slutter aldri å forundre meg over hva regjeringspartiene generelt og deres stortingsrepresentanter spesielt, finner på. Nå er Irene Johansen (Ap) på farten igjen.

Saltenpendelen går i 130 km/t deler av strekningen Fauske–Bodø og i tunnel fra Røvika til Valnesfjor

Foto: E. Kantun 20©05.

Får hun denne gangen lov til å ønske seg Mossetunnelen ferdig fordi regjeringen egentlig er i mot? Er hun egentlig mot, men må late som hun er for siden hun skal lure noen velgere? Eller er hun for fordi hun vet hvilket svar hun vil få når hun spør samferdselsministeren? I Stortinget er det forresten pr 28. januar, ikke registrert at Irene Johansen har sendt spørsmål til Navarsete. Vi får alle håpe statsråden leser Moss Avis.

I Norge danner det parlamentariske system grunnlaget for Regjeringens makt. Det er stortingsflertallet som bestemmer om en regjering får sitte og godkjenner hva den skal prioritere. Med dagens regjering er det tydeligvis omvendt. Her er det Regjeringen som styrer Stortinget.

Irene Johansen er medlem av transportkomiteen. Hun er medlem av Stortingets største parti. Hun er med på et lag som har flertall på Stortinget. Og likevel må hun gjennom avisa spørre hva som skjer på samferdselsområdet og hva som skjer med Østfoldbanen! Hva holder hun på med? Har hun ikke flertallet med seg? Er hun ikke til stede i komiteen? Jobber de ikke der målrettet med dette spørsmålet?

Til det siste kan jeg godt opplyse at jeg har en relativt god dialog med Venstres nestleder i komiteen, Borghild Tenden. Venstre, Høyre og KrF har alle prioritert penger til å ferdigstille planleggingen av Mossetunnelen. Dersom Ap og Irene Johansen vil, er det flertall for dette på Stortinget. Men hun har kanskje nok en gang vanskelig for å være enig i det hun er enig i?

Irene Johansen skriver i sin kommentar i Moss Avis, 28. jan; "Ap, Sp og SV i Østfold og på Stortinget står sammen om kravet at Mossetunnelen må prioriteres." Eller som Signe Øye uttalte det i møte med Folkeaksjonen Moss — fra flaskehals til miljøby; "Det er vi som har makta." De kunne brukt den! De har flertall. De kunne fått gjennom en god og viktig sak for Østfold. Men igjen er det viljen og evnen som mangler.

Vei, tunell, tunnell

Foto: Microsoft

Saken illustrerer nok en gang hvorfor velgerne må bytte ut noen av dagens stortingsrepresentanter fra Østfold. Den illustrerer nok en gang hvorfor Østfold trenger en ny regjering. Østfold trenger nye folk og nye politiske prioriteringer som de får gjennomført. Som da Venstre i regjering fikk satt i gang utbyggingen av E-6 og hadde trøkk nok til å få den framskyndet.

Sindre Westerlund Mork
2. kandidat for Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**