Årsmøte i Trondheim Venstre

Lørdag 31.1.2009 avholdte Trondheim Venstre årsmøte, der Lars Jølle ble valgt som ny leder for lokallaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Årsmøte Trondheim Venstre 31.1.2009

Foto: Lars Jølle

Over 20 medlemmer hadde møtt opp, alt fra veteraner til nyinnmeldte. Lederen Andres Krüger Enge startet med noen betraktninger på aktuelle politiske saker før ordinære årsmøtesaker ble behandlet, bl.a. valg av ny styreleder og nye styrerepresentanter (klikk her for å se det nye styret).

Årsmøte Trondheim Venstre 31.1.2009

Foto: Lars Jølle

Etter behandling av resolusjonsforslag for oversendelse til årsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre, fikk avtroppende leder Andreas overrakt blomster av sekretær Pål Berntzen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**