Blås liv i Musikkflekken!

Bærum Venstre ønsker å legge til rette for frivillig aktivitet på Musikkflekken. Musikkflekken har gjennom flere årtier vært en viktig musikkscene i Bærum og hadde legendarisk status på åttitallet, som jazzklubb drevet av Miloud Guiderk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Sven Tryge Haabeth

Sven Tryge Haabeth
Foto: Christoffer Biong

Miloud driver nå Cosmopolite i Oslo og ble nylig slått til Ridder av St. Olavs orden, for sin innsats for Jazz og World music.

Det har vært flere forsøk på å opprettholde et høyt nivå på Flekken . Stort sett har kulturavdelingen i Bærum kommune arrangert konsertene, men i 2002 kom de frivillige sterkt på banen gjennom foreningen Sandvika Scene, en ideell lokal forening for konsertarrangementer.
Den frivillige aktiviteten holdt seg stabil og god i noen år og det var høyt nivå på Flekken, men grunnet anstrengt økonomi og stor arbeidsbelastning, dalte aktiviteten etterhvert.

Det er nå forsøk i gang for å blåse nytt liv i Sandvika Scene og det frivillige kulturlivet i Sandvika. Kulturavdelingen etterlyste nylig gjennom Budstikka frivillige ildsjeler. Det er kommet signaler om at Sandvika Scene planlegger å holde nytt årsmøte og velge et nytt styre. Bærum Venstre ønsker initiativet hjertelig velkomment. Og ønsker å gi honnør til dem som gjør en viktig frivillig innsats for kultur i Bærum, inklusive mange års arrangører på Musikkflekken.

Bærum Venstre forventer at kulturavdelingen i Bærum følger opp og tilrettelegger for den frivillige aktiviteten og stiller nødvendige midler til rådighet. Konsertarrangører jobber med korte tidsfrister og må i sin bookingaktivitet være forberedt på utfordringer som hurtige rokkeringer kan gi. Det kan føre til problemer i forhold til søknader om prosjektmidler, da disse ofte har lang behandlingstid.

Bærum Venstre vil oppfordre Bærum kommune til å tre støttende til og også økonomisk legge forholdene tilrette. Det kan muligens også bli nødvendig å bidra med kulturstøttemidler over kommunebudsjettet.

Kulturlivet i Bærum er viktig for Bærum Venstre. Det finnes gode grunner for økonomisk støtte til kulturelle ungdoms-tiltak i kommunen.

For Sandvika-ungdom under 18 år blir dette godt ivaretatt av tilbudene på Tanken. Sandvika byr også på øvingslokaler med eget studio, ved siden av Musikkflekken, på Skiltverkstedt . Bærum Venstre vil oppfordre kommunen til å følge opp disse tilbudene med nødvendige midler til vedlikehold og oppgradering av utstyr.

En viktig side av kulturarenaer av type "Flekken"er at de gir positivt fritidsengasjement blant brukerne, ungdom og unge voksne i aldersgruppen 18 til 35 år.
Bærum Venstre vil understreke viktigheten av at også denne aldersgruppen har et godt kulturtilbud i Sandvika.

Denne uttalelsen ble vedtatt på Bærum Venstres årsmøte 13.januar etter forslag fra Sven Trygve Haabeth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**