Helsedirektoratet skriver ut Venstres medisin

Helsedirektoratet peker i dag sin rapport om helsesektoren på samme løsning som Venstre foreslår i sitt utkast til program for neste stortingsperiode — større satsing på forebygging, fastleger og primæhelsetjenesten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vellykket forebyggingsarbeid og en sterk primærhelsetjeneste vil bidra til at vi får mer helse per krone, understreker årets nøkkeltallrapport fra Helsedirektoratet

– Flere helseoppgaver må i framtiden løses nærmere den enkelte gjennom et bedre tilbud i en forsterket primærhelsetjeneste. Ved å styrke forebyggingen og primærhelsetjenesten og ved å bedre samhandlingen mellom sykehus og primærtjenesten vil vi kunne få færre innleggelser på sykehus, bedre rehabilitering og økt verdighet, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande

Primærhelsetjenesten
I dag blir syke eldre ofte sendt fram og tilbake mellom sykehus og sykehjem de siste ukene av livet.

 Venstre vil ha mer forebygging og sterkere primærhelsetjeneste.

Venstre vil ha mer forebygging og sterkere primærhelsetjeneste.
Foto: Microsoft

-Dette er uverdig. Ved å forsterke sykehjemmene faglig slik at de kan ta økt ansvar for behandling, rehabilitering og pleie av pasienter kombinert med å styrke fastlegens ansvar for å følge pasienten, kan primærhelsetjenesten ivareta mange av de oppgavene som sykehusene i dag tar for eldre og sterkt pleietrengende pasienter, sier Skei Grande.

Omfordeling
Vi pøser inn penger i helsevesenet og spesielt sykehussektoren uten at køene reduseres tilsvarende og at kvaliteten på helsetjenestene er gode nok.

– Venstre foreslår en omfordeling av ressurser til kommunene og primæhelsetjenesten. Det vil gi mer behandling, bedre pleie og omsorg i folks nærmiljø, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**