Venstre går i spissen for et borgerlig regjeringsalternativ

Til flere aviser sier Venstres leder Lars Sponheim i dag at et det er viktig å få til et slagkraftig alternativ til den rødgrønne regjeringen, et alternativ bestående av Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti. — Det er imidlertid ikke mulig så lenge Høyre ikke er klokkeklare på at det også er Høyres eneste regjeringsalternativ. Vi trenger et sammenfallende prosjekt som kan skape entusiasme og som kan utfordre den sittende regjering på viktige saker som miljøpolitikk, næringspolitikk og et mangfold av løsninger som er opptatt av enkeltmenneskets situasjon og utfordringer og som ikke bare er opptatt av systemene og at det offentlige kan løse alt for alle, sier Venstres leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 - Så lenge Høyre skal helgardere i regjeringsspørsmålet, får ikke et alternativ bestående av V, H og KrF et løft, sier Sponheim.

– Så lenge Høyre skal helgardere i regjeringsspørsmålet, får ikke et alternativ bestående av V, H og KrF et løft, sier Sponheim.
Foto: Rune Kongsro

Fredsmegler
Til Dagsavisen sier Sponheim at han vil redde et borgerlig samarbeid ved å opptre som fredsmegler mellom de kranglende parter i Høyre og KrF.
— Jeg har erfaring med å finne løsninger med KrF, og ingenting av det som er kommet fram de siste dagene skremmer meg. Men Høyre og KrF kommer til å trenge meg som megler, sier Lars Sponheim.

Venstreleder og megler Lars Sponheim hilser også Dagfinn Høybråtens verdiutspill velkommen. Heller ikke han går inn for skattelette neste år.
— Vi ser ikke behov for å gi direkte skattelette til privatpersoner. Vi vil heller gjøre det i form av en omlegging til mer grønne skatter (skatt på miljøskadelig forbruk). Det vil overraske meg hvis Høybråten er mot det, sier Sponheim.

På spørsmål om Venstre vil ha mer statlig styring, sier Sponheim at han forstår verdimeldingen, men det er ikke så lett å forstå hva det betyr i operativ politikk. – Ta for eksempel finanskrisen. Det er åpenbart at det trengs statlig inngripen for å sikre en velfungerende markedsøkonomi, men det er et eksempel på bedre og ikke nødvendigvis mer regulering.
— Dagens regjering er noe av den mest verdiløse regjering vi har sett noensinne, og det er litt typisk for Arbeiderpartiet. Regjeringen er teknokratisk. Dette er sosialøkonomenes kalkulatormakt over samfunnet. Vi trenger en mer menneskelig dimensjon inn i styringen, sier Sponheim

 Venstre er tydelige på at en borgerlig regjering bestående av V, H og KrF er det eneste realistiske alternativet til den sittende regjeringen.

Venstre er tydelige på at en borgerlig regjering bestående av V, H og KrF er det eneste realistiske alternativet til den sittende regjeringen.
Foto: Venstre

Høyre har ansvaret
Til dagens VG utdyper Sponheim dette ved å peke på at hovedproblemet nå er at vi ikke har et felles, sammenfallende prosjekt. Så lenge Høyre holder fast ved at en stemme på Høyre også kan være en stemme på Frp, så har vi ikke et alternativ i sentrum/høyre som kan skape entusiasme og utfordre den sittende regjeringen.

Så lenge Høyre holder døren åpen for Frp, er det ikke troverdighet rundt vårt regjeringsalternativ, fastslår Sponheim. Han mener Høyre dermed bærer ansvaret for at de tre borgerlige partiene ikke klarer å utfordre Stoltenberg-regjeringen pr. i dag:
— Det er ikke mange nok som har tro på dette regjeringsalternativet. Jeg tror på det, og Dagfinn tror på det, men så lenge Høyre skal helgardere får det ikke noe løft, sier Venstre-lederen.
Sponheim klarer heller ikke skjule sin forundring over at det kommer ulike signaler fra Høyre om hva som er partiets strategi — og forholdet til Frp. — Jeg registrerer at det er delte oppfatninger i Høyre om dette. Det er grunn til å tro og håpe at landsmøtet rydder opp, sier han til VG.

Miljø og klima er avgjørende
Til Bergens Tidende sier Sponheim videre at så lenge Høyre åpner for et regjeringssamarbeid med Frp, virker det ødeleggende for utsiktene for å få til et regjeringsskifte. Det er vanvittig mange flere som ikke ønsker Frp i noen regjering, enn dem som måtte ønske en slik regjering velkommen. — Høyre må også finne seg i at KrF får si ifra om at det finnes andre verdier enn penger, og at Venstre får markere at miljø og klima er avgjørende for oss, seier Sponheim.

Ei ny samarbeidsregjering er avhengig av et balansepunkt der KrF og Venstre samlet er om lag jevnstore med Høyre. — Det tror jeg det er mulig å oppnå dersom både KrF og Venstre kan øke sin oppslutning ved valget, sier Sponheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**