Skedsmo forbyr bruk av regnskogtømmer

På forslag fra Boye Bjerkholt (V) og Øyvind Lensnes (Frp) vedtok Skedsmo kommune onsdag kveld å forby bruk av regnskogtømmer i Skedsmo kommunes bygg. De to hadde fremmet en interpellasjon hvor de spurte om ordføreren ville støtte et slikt forbud. Ordfører Anita Orlund (Ap) brukte bare ett ord i sitt svar: Ja!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Amazonas regnskog

Foto: © Joao Virissimo | Dreamstime.com

– De tropiske regnskogene omfatter jordas mest artsrike og varierte økosystemet, binder store mengder CO2, og står for en meget stor andel av jordas oksygenproduksjon. Det er viktig å bidra til å bevare regnskogen ved å stoppe etterspørselen som er i ferd med å ødelegge den, og det er viktig at Skedsmo kommune går foran som et godt eksempel og viser vei og lederskap, sier Boye Bjerkholt.

Det var samtlige partier enige i, og det enstemmige vedtaket lyder som følger:

Ved Skedsmo kommune sine anskaffelser av varer gjelder følgende retningslinjer:

1. Det skal ikke brukes materialer fra tropisk tømmer i bygg, verken i selve bygget eller i materialer som brukes i byggeperioden.

2. Ved inngåelse av rammeavtaler for varer hvor det kan tenkes å inngå tropisk tømmer må det fremgå av teknisk kravspesifikasjon at bruk av tropisk trevirke ikke skal inngå i tilbudte produkter.

3. Ved kjøp som ikke er omfattet av rammeavtaler, og som kan tenkes å inneholde tropisk tømmer, plikter den som anskaffer å forvisse seg om at tropisk trevirke ikke inngår i produktene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**