Paranoid forslag fra Tor Woldseth

– Tor Woldseths (FrP) sitt forslag om å leige inn vaktselskap og innstallere metalldetektor i bystyresalen er rett og slett helt paranoid, sier leder i Venstres bystyregruppe Hans-Carl Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Vi trenger færre, ikke flere stengsler mellom folk og politikkere i denne byen. Jeg er overbevist om at mange ville valgt å ikke være tilhørere i bystyret dersom de måtte igjennom en ekstra barriære med sikkerhetssjekk, fortsetter Tveit.

– Selvsagt skal både politikkere og tilhørere føle seg trygge i bystyresalen og bystyrets kontor har allerede idag tilsyn med hvem som går inn i gamle rådhus under bystyremøtene. I tilegg har ordføreren mulighet til å tømme publikumsgalleriet om nødvendig slik det ble gjort under forrige bystyremøte.

– Dersom Tor Woldseth har støtte for sitt syn blant de andre byrådspartiene vitner det om et ønske om å gjøre bergenspolitikken mer lukket og det er skremmende, fortsetter Tveit.

– Det skal være ro og orden i bystyresalen under bystyremøtene. Min erfaring er at 99% av tilhørerne på publikumsgalleriet respekterer dette og de gangene det har vært uro fra galleriet har orførerens inngripen raskt skapt ro og møtet har kunnet fortsette uforstyrret videre. Episoden ved forrige bystyrenøte har blitt kraftig overdrevet. Vi burde være opptatt av å få flere til å vise interesse for bergenspolitikken, ikke bygge flere stengsler, avslutter Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**