Åpent møte om bioenergi

Søndre Land Venstre avholdt torsdag 22 januar åpent møte om utfordringene rundt økt bruk av bioenergi i Søndre Land. Møtet ble avhold i rådhuset i Hov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Grendearbeidsplasser
De som tok turen til Hov rådhus torsdag 22 januar fikk en interessant og grundig innføring i utfordringene rundt lokal etablering av varmesentraler basert på bioenergi. Innledningen ble holdt av skogbr. sjef Ole Helmer Bjørlien, nestor i etableringen av pilot anlegget på Dokka i 2006. Nordre Land kommune har vært en aktiv pådriver i arbeidet med etableringen av anlegget, både for å oppnå en miljøeffektiv energiomlegging i egne bygg samt å legge tilrette for ny næringsutvikling fra skogsråstoff.

Etablering av lokale varmesentraler skaper grendearbeidsplasser og har ofte god økonomi. Antall arbeidsplasser er høyere pr. GWh en ved større utbygginger.

Venstre har lang tradisjon som miljøparti, det er derfor naturlig at vi setter søkelyset på lokale muligheter for raskere omlegging til en miljøeffektiv energibruk, samt hvordan dette kan skape nye grendearbeidsplasser i Søndre Land, sa Hans I. Gamst (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**