Årsmøteuttalelse: Styrk det lokale miljøansvaret

Fylkesårsmøtet vedtok lørdag en uttalelse som ønsket en endring med hensyn til lokale myndigheters mulighet til å påvikre miljøkravene som i dag fastsettes sentralt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jorda

Foto: Microsoft

Den endelige ordlyden fra årsmøtet fikk følgende ordlyd:

Styrk det lokale miljøansvaret

Standarder for luft- og vannkvalitet fastsettes i dag sentralt. Kontrollen av utslipp ivaretas av bedriftene selv og av statlige organer. Dette bidrar til å sikre et minimumsnivå over hele landet, men samtidig fratas lokale myndigheter mulighet til å påvirke miljøkravene. Kommuner og fylkeskommuner som ønsker skjerpede miljøkrav må avfinne seg med de statlige minimumsnivåene.
For at lokale myndigheter skal skifte rolle fra tilskuer til aktør i arbeidet for utslippsreduksjoner, må de gis virkemidler.

Venstre vil gi lokale myndigheter frihet til å sette lokale standarder for luft- og vannkvalitet som er høyere enn de statlige minimumsstandardene. Lokale myndigheter bør i tillegg gis adgang til å kontrollere at lokale kilder til utslipp følger lokalt fastsatte standarder — slik vektlegges miljøkravene ut fra lokale behov. I storbyområdene vil lavutslippssoner for luftforurensing være særlig aktuelt. I kystområder, som i Vestfold, muliggjøres økt lokalt engasjement for renere fjorder. Adgang til lokalt skjerpede miljøstandarder bidrar dermed både til bedre miljø og styrket lokaldemokrati.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**