– Det må være like vilkår for utbyggere

– Bystyret bør følge Venstres forslag og stå fast på reguleringen for det nye hotellet på Løkkeveien, det er kun slik en unngår spørsmål om forskjellsbehandling av eiendomutviklere, sier Venstres Helge Solum Larsen, som er nestleder i kommunalstyret for byutvikling. Aftenbladet forteller i dag at eiendomutvikler Sjur Lærdal mener kommunen gjør seg skyldig i grov forskjellsbehandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

klinken byggeplass kran

Foto: Stvgr V

Da bystyret behandlet saken i 2007, ble det slått fast i planvurderingen at: "I første etasje medgår ca. 700 m2 til parkeringsanlegget. Regnes ca 40 m2 pr rom innen resterende areal på maks 6000 m2 tilfører planen byen nye 150 rom." Det bakgrunn av dette vedtaket ble det utarbeidet et salgsprospekt disse rammene for reguleringen bystyret hadde lagt ble presentert. I prospektet står det, under prosjektfakta:
"Det tillates maks T-BRA = 6.700 m2 (maks % TU = 400%) for hotell. I første etasje mot Løkkeveien skal det fortrinnsvis søkes integrert publikumsrettede funksjoner (cafe, butikk, kiosk og lignende).
Det gjøres oppmerksom på at del av P-husprosjektet tar noe av hotelltomtens T-BRA, slik at mulig utbyggingsvolum er noe mindre (i størrelsesorden 800 m2) enn angitt i forrige avsnitt."

33 prosent økning
Til tross for disse klare premissene har flertallet, bestående av Høyre, Ap, KrF og Frp innstilt på å tillate en 33 prosent økning i den opprinnelige rammen for utbyggingen som kommunen solgte tomten på grunnlag av.

Helge Solum Larsen

Foto: JAS

– Dette er ingen mindre endring, sier Solum Larsen. – En slik økning representerer en betydelig endring av forutsetningene. Hva dette representerer i kroner og øre kan man bare spekulere i.

Prinsipielt
Solum Larsen framhever at det prinsipielle i denne saken er vesentlig. – Vi er avhengig av at det er svært klare linjer når kommunen både er aktør i eiendomsmarkedet og planmyndighet, slår Solum Larsen fast. – Vi er helt avhengig av at det er like vilkår for utbyggere. Det skal være en reell konkurranse mellom kjøpere av kommunal eiendom på grunnlag av reelle like rammer for utbygging.

– Det enkleste løsningen å møte påstandene om forskjellsbehandling er selvsagt at bystyret står ved de overordnede planvedtak som faktisk er gjort, sier Solum Larsen. Da må bystyret følge Venstres alternative forslag.

Les mer i Aftenbladet, her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**