Nominasjons- og fylkesårsmøte på Tynset

Venstremedlemmer fra sør og nord i fylket har inntatt Tynset og Hedmark Venstre har startet sitt nominasjons- og fylkesårsmøtet i 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Erik Ringnes åpnet nominasjons og fylkesårsmøtet med følgende sitat: “Vi skal videre, vi hviler ikke!”, før han ga ordet til leder av Tynset Venstre Morten Rusten som påpekte viktigheten av Venstre i Nord-Østerdalen. Videre ønsket ordfører i Tynset Bersvend Salbu (SV) lokallagene og fylkeslaget vvelkommen til kommunen. Han berømmet fylkeslaget for måten å ta vare på og bry seg om lokallagene og avsluttet sin velkomsthilsen med å påpeke at Venstre er friske stemmer som ligger litt unna spillet.

Nominasjonsmøtet konstituerte seg og Mete Willas presenterte nominasjonskomiteens arbeidsprosess og hva de hadde kommet fram til. Hele 47 kandidater hadde blitt foreslått og 10 lokallag hadde gitt sine svar. Forslaget til stortingsvalglisten var enstemmig i komiteen. De tre øverste kandidatene: Erik Ringnes, Kine Kyllingstad og Stein Hoset presentert seg kort selv og ga tydelig inntrykk av et engasjement og sterk motivasjon for å ta fatt på valgkampen. Det ble åpnet for en kort debatt hvor de tre øverste kandidatene svarte på spørsmål om bl.a. hvor mye tid de ville legge inn til valgkamp og hva de tenkte rundt det å samarbeide med hverandre. Alle var enige om at de fungerte godt sammen som et team og hadde tillitt til hverandre. Nominasjonsmøtets andre del fortsetter på søndag.

Engasjert Jan Christian Kolstø

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Videre ble selve årsmøtet konstituert og innledet av rådgiver Jan Christian Kolstø og fylkesleder Erik Ringnes. Kolstø har et lidenskapelig forhold til Hedmark og snakket varmt om Venstre mot nye høyder. Venstre er stabilt i labile tider og holder skansen. Den positive spiralen fortsetter og for 6.år på rad har Venstre medlemsvekst. Erik Ringnes startet innledningen med å oppsummere hvor mye som er endret siden i fjor høst. Finanskrisen var egentlig godt varslet men kom samtidig snikende. Vi er inne i usikre tider som gjør det vanskelig å orientere seg. Ringnes mente at fallhøyden i Hedmark er lavere og gir oss noen fordeler og viser til Sparebanken Hedmark som i dag har normal aktivitet. Fylkesleder avsluttet med å gjenta Lars Sponheim sine ord: Vi må sørge for at denne krisen ikke er forgjeves!

Det ble åpnet for en generell politisk debatt, noe som er ett nytt punkt på sakslisten under fylkesårsmøte. Første mann ute var Tom K. Beger, etterfulgt av Tom Å. Myrhen, Sjur Alhaug, Stein Hoset, Mirjam Engelsjord, Stein Frøysang, Petter Lund, Lars Petter Hegglund, Anne J. Roterud, Kine Kyllingstad, Ola Eggseth og Øystein Håkonsløkken. Erik Ringnes avslutter debatten med å stille spørsmål om Innovasjon Norge vet hva som i fremtiden er innovativt og en oppsummering av alle debatantene.

Behandling av stortingsvalgprogram. Hedmark Venstre har tatt utgangspunkt i at det stemmes over dissensene.

Innføre karaktere mot slutten av barneskolen:

Ida Eggen: Å lære er vesentlig i seg selv. Barnet har ikke kommet dit at de tenker stort og overordnet. Det er også uheldig å legge vekt på konkurranse og bli rangert i forhold til andre.

Erik Ringnes: 20% går i dag ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive. Dette kan være et lite bidrag til å avdekke svakheter. Ikke et mål men et middel.

18 for og 20 mot.

Rusomsorg -gi substitusjonsbehandling, , senke aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering og innføre et prøveprosjekt for heroinbasert behandling.

Knut Fjestad.
Kronisk alvorlig lidelse med forkortet levetid. Prognosen vil ikke forandres.

Andreas Noer.
Det fungere ikke å jage rusmisbrukere. Gode resultater fra Sveist. Antall overdoser har sunket.

31 for og 7 mot.

Venstre har et langsiktig mål om fri innvandring.

Martin Løken
Understreker at dette er et langsiktig mål. Ønsker en rettferdig verden.

12 for og 28 mot

Fjerne dagens åpning i lovverket for bruk av romavlytting av hensyn til grunnleggende personhensyn.

Andreas Skjæret
Kan kanskje føre til oppklaring av noen saker. Staten skal ikke tre innenfor en viss personlig sfære.

13 for og 25 mot.

Venstre vil gjennomføre den nye kommunereformen ved at kommunegrensene fastsettes av Stortinget etter en forutgående høring i kommune-Norge.

8 for og 29 mot.

Venstre mener at et norsk medlemskap i EU vil føre til at enda flere avgjørelser tas lengre bort fra den enkelte borger

Stein Frøysang
Vi må gå sammen med Island. Eneste måten vi kan bygge fremtiden på. Vi må være der ting vedtas.

17 for og 20 mot

Venstre vil gjøre verneplikten sovende og profesjonalisere forsvaret.

Martin løken
I dag må du lyve deg gjennom et system. Gammeldags. Trenger et tjenestedyktig forsvar.

12 for og 26 mot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**