Optimistisk fylkesårsmøte

Vestfold Venstres årsmøte ble avviklet i Tønsberg 6. og 7. februar i en optimistisk tone. I tillegg til de formelle årsmøtesakene var valgkamp et av hovedtemaene på møtet.

Møtet hadde fått besøk av generalsekretær Terje Breivik som på en entusiastisk måte gjennomgikk Venstres hovedstrategier i forbindelse med den kommende valgkampen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Fra v.: Marianne Reistveit, Terje Breivik og Hilmar Flatabø

Fra v.: Marianne Reistveit, Terje Breivik og Hilmar Flatabø
Foto: Karin Frøyd

På samme måte presenterte valgkamplederne Hilmar Flatabø og Marianne Reistveit hvordan valgkampen ville bli lagt opp i fylket.

Årsmøtet tok "fri" fra sakspapirene i en drøy time lørdag og inntok Tønsberg sentrum i snøværet, for å

 Abid Raja i snøværet på Tønsberg Torv

Abid Raja i snøværet på Tønsberg Torv
Foto: R.Jonassen

markere at Venstre var tilstede i byen denne dagen. Det ble delt ut løpesedler og informert om åpningen av den lange valgkampen på torvet senere samme dag.

Her var hovedtaler Abid Raja fra Akershus Venstre, som i sitt innlegg berørte utspillet til regjeringen rundt blasfemiparagrafen, integrering samt Venstres hovedbudskap i valgkampen.

Vestfolds 1. kandidat Kåre Pettersen avsluttet torvmøtet med en appell knyttet opp til tema integrering. Han berørte hvordan dette ble håndtert ulikt i noen av vestfoldkommunene samt hvordan resultatene av integreringsarbeidet var så vidt forskjellig i vårt fylke.

 Tone M. Anderssen gjennomgår uttalelsene

Tone M. Anderssen gjennomgår uttalelsene
Foto: Karin Frøyd

Redaksjonskomiteen , bestående av Tone M. Anderssen (leder), Magne Berge og Ulf Lund Halvorsen, innstilte på fem uttalelser fra årsmøtet. Her var temaene miljø, jernbane, kultur, jordvern og grendeskoler. Det endelige utfallet av etter behandling i årsmøtet ble at fire av disse ble vedtatt. Se egne omtaler på hjemmesiden.

 Fra v.: P.M.Berg, M.Reistveit, T.Homleid, H.Flatabø, M.H.Augheim. K.Frøyd, K.Pettersen

Fra v.: P.M.Berg, M.Reistveit, T.Homleid, H.Flatabø, M.H.Augheim. K.Frøyd, K.Pettersen

Årsmøtet valgte også 7 utsendinger til Landsmøtet i Stavanger i april. I tillegg til leder Hallstein Bast, ble stortingslistas fem øverste valgt til å representere Vestfold (se foto). For å besette de to siste plassene ble det foretatt skriftlig votering og her ble Per Martin Berg (Sande) og Marianne Reistveit (Sandefjord) valgt.

 Politisk nestleder Tor Homleid

Politisk nestleder Tor Homleid
Foto: Karin Frøyd

Som siste punkt på årsmøtets agenda presenterte politisk nestleder Tor Homleid de innkomne endringsforslagene til stortingsprogrammet og årsmøtet voterte senere over forslagene. Når det gjaldt den videre gjennomgangen av programmet og behandlingen av bl.a. dissenspunktene, vedtok årsmøtet å innkalle til et åpnet delegatmøte i Vestfold, før Landsmøtet i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**