– Uten ambisjoner for elever og lærere

– Regjeringas lærermelding er bare halvgjort, og det er trist at SV-statsrådene i Kunnskapsdepartementet demonstrerer manglende ambisjoner for både elever og lærere når de ikke slår tydelig fast at den nye utdanninga skal være femårig, sier stortingsrepresentant Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 - Regjeringas lærermelding er bare halvgjort, sier Vera Lysklætt (V)

– Regjeringas lærermelding er bare halvgjort, sier Vera Lysklætt (V)
Foto: Håkon Sparre (UMB)

I dag la regjeringa frem den lenge bebudede stortingsmeldinga om læreren og lærerrollen, vel to år etter at NOKUTs evalueringspanel leverte en rapport som slaktet den nåværende utdanninga og i tillegg anbefalte å utvide den til fem år. I etterkant av rapporten har blant annet Utdanningsforbundet og KS varslet at de ønsker en femårig lærerutdanning.

Vil ha mer tid til praksis
– Jeg er svært skuffet over at statsrådene Aasland og Solhjell — til tross for den lange tida de har brukt — ikke vil slå tydelig fast at den nye utdanninga skal være femårig. Stortingsmeldinga peker i riktig retning, men statsrådene tar ikke steget fullt ut og innfører krav om en mastergrad for grunnskolelærere. Det er en alvorlig mangel ved meldinga, understreker Lysklætt, som viser til at Venstre tidligere har fremmet forslag om å iverksette en ny og forbedret femårig allmennlærerutdanning.

– Det sier seg selv at man ikke får tilstrekkelig tid til fordypning og mer praksis innenfor et fireårig løp uten at det ene skal gå på bekostning av det andre. Derfor kommer Venstre til å arbeide for at den nye utdanninga blir utvidet til fem år, blant annet med mer vekt på praksis, sier Lysklætt.

Bryr seg ikke om lærerne som allerede er i skolen
– Det er også et åpenbart behov for en utvidet satsing på systematisk videreutdanning. Venstre har som ambisjon at alle lærere i alle fag skal få videreutdanning — ikke bare noen lærere i enkelte fag slik som regjeringa legger opp til, poengterer Lysklætt som viser til at regjeringas opplegg innebærer at det vil ta et sted mellom 30 og 40 år før alle norske og samiske lærere får en systematisk videreutdanning.

– Det ville vært naturlig å koble de forsterkede fagkravene for å undervise tettere sammen med videreutdanningsinstituttet, for på denne måten å sikre topp kompetanse både for nye lærere og lærere som allerede er i skolen, sier Lysklætt, som også savner målrettede seniortiltak for å få lærerne til å stå lengre i jobb.

Ikke nok fokus på rekruttering
Lysklætt er derfor ikke fornøyd med regjeringas tiltak i forhold til den kommende lærermangelen. Beregninger viser at Norge vil mangle ca. 16.000 lærere i løpet av ti år. Det er derfor behov for [ http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=37059 ]en helhetlig tilnærming til rekruttering slik Venstre tidligere har fremmet forslag om. Venstre mener bl.a. at en femårig lærerutdanning vil øke statusen og søkningen til yrket noe det er et stort behov for.

Noen lyspunkter
Etter Venstres mening finnes det imidlertid noen lyspunkter i stortingsmeldinga.

– Venstre støtter differensieringen i to utdanningsløp, og mener blant annet at forslagene om mentor- og traineeordning er riktige grep fra regjeringas side. Men totalbildet er ei regjering som bare vil noe halvveis med si lærersatsing, avslutter Lysklætt.


**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**