Ytringsfrihet!

Sp har trukket tilbake forslaget sitt om å videreføre blasfemiparagrafen som en del av rasismeparagrafen. En seier for ytringsfriheten og en seier for demokratiet!
-Dette viser at det nytter å engasjere seg og gi beskjed når man er uenig! sier fornøyd leder i Kristiansand Venstre, Solveig Nilsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ytringsfrihet og rasismeparagraf

Regjeringen foreslår å fjerne blasfemiparagrafen, men utvider samtidig rasismeparagrafen ved å gjøre det straffbart med kritikk av religion. “Kvalifiserte angrep på religion eller livssyn” blir forbudt for å verne “ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser”. Ikke akkurat et forslag det lyser ytringsfrihet, toleranse og fremskritt av

Venstres leder Lars Sponheim har uttalt at det er de religiøse som må lære seg å leve med retten til ytringer i liberale demokratier. Her er jeg 100 % enig.

Tro er bare det —en tro. En teori, en tanke, en overbevisning som må tåle å bli utfordret, prøvet, tråkket på, utforsket, hånet og latterliggjort. Jeg tror på et samfunn med borgere som kan tillate seg å være filosofiske, grublende, utfordrende, sannhetssøkende, kritiske, inkluderende, opplysende og ikke minst tolerante. Og det betyr at også mennesker med “feil” eller “ufyselige” meninger skal få plass i debattene, selv om noen vil oppleve det som krenkende og sårt.

Det å ytre seg innebærer risikoen for hån eller heder. Dette gjelder politiske, faglige, kulturelle, filosofiske så vel som religiøse ytringer. Venstre ønsker fortsatt god takhøyde i det offentlige rom, også når religion diskuteres!

Solveig Nilsen
Leder Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**