Arnt Gunnar Tønnessen ny fylkesleiar i Aust-Agder Venstre

Arnt Gunnar Tønnessen, gründar og eier av internettstaden www.skoleveven.no, ble enstemmig valgt til ny fylkesledr i Aust-Agder Venstre under årsmøtet i Grimstad lørdag 7.2.2009.Tønnessen tar over ledervervet etter Hans Antonsen, som takka av fordi ordførervervet i Grimstad naturlig nok tar mye av døgnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Jan Einar Henriksen fortsetter som nestleder i Aust Agder Venstre

Jan Einar Henriksen fortsetter som nestleder i Aust Agder Venstre
Foto: Wenche Hageli Henriksen

Leiar i valnemnda, Torstein Andersen, ledet valget, som fikk følgende resultat:

Nestleiar Jan Einar Henriksen,Risør, kasserar Odd Austarheim, Arendal, styremedlemer Eva Winge Hæstad, Lillesand, Anne Midtlien, Grimstad og representantar for Venstrekvinnelaget og Unge Venstre. Varamedlemer er Jan Kløvstad, Arendal,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**