Innkalling til styre- og gruppemøte

Torsdag 12. februar er det venstremøte. En av sakene som skal debatteres er boplikt i Hurum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


INNKALLING
TIL STYRE- OG GRUPPEMØTE I HURUM VENSTRE
TORSDAG 12. FEBRUAR 2009 KL. 19.30

Møtestad: Posthuset på Hovtun, Klokkarstua.

SAKSLISTE
Sak 08/09 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige møte

Sak 09/09 Referatsaker
– Fylkesårsmøtet, Plan- og utviklingsutvalget, Driftsutvalget, Formannskapet

Sak 10/09 Årsmøtet 2009. Oppsummering og evaluering av arrangementet

Sak 11/09 Organisatoriske saker

Sak 12/09 Hurum Venstres miljøpris for 2008 – oppfølging

Sak 13/09 Politiske saker våren 2009

Sak 14/09 Debatt: Boplikt i Hurum

Sak 15/09 Eventuelt

Sak 16/09 Sakene til kommunestyremøtet 17. februar

Alle medlemmer er velkomne til å delta!

Til styret og kommunestyregruppa: Vèr snill å gi beskjed dersom du ikkje kjem!

Filtvet, 08.02.09.

Gunn-Torill Homme Mathisen,
leiar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**