Landsmøteutsendinger fra Buskerud

Fylkesårsmøtet gjennomførte valg av utsendinger til Venstres landsmøte i Stavnger i april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Følgende ble valgt til landsmøtedelegat:

• Ulla Nordgarden, Drammen
• Helge Stiksrud, Ringerike
• Ellen Korvald, Kongsberg
• Erik Hørluck Berg, Modum
• Bjørn Flo Knudsen, Kongsberg
• Anne Kjersti Frøyen, Ål
• Rebekka Borsch, Røyken
• Runolv Stegane, Sigdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**